Prins Niek I

2017
“Ammezasie… Vastelaovend is ein grote traktasie!”

“Ammezasie… Vastelaovend is ein grote traktasie!”

Dit is de liefsjpreuk van oze nuje Sjtadsjeugprins Niek I Laarmans. Hae zal deze vastelaovend same mit zien twee adjudante Steef Heuvelmans en Krijn de Groot gaon viere. ‘t Zeen gooj vrunj, ze sjpele väöl mitein en ze viere same väöl feesjes. Daoróm wille ze ouch heel gaer same Vastelaovend viere.

Niek is woonsdaag 22 fibberwarie 2006 in ‘t ziekenhoes gebaore en haet ziene eerste Vastelaovend in ‘t kraombèd gevierd wó de kraomverzorgster edere morge zingend binne kwaam mit “Dat zit bie ós in de femilie en dat kriste neet meer droet…”. Noe, persies 11 jaor later zal hae op dezelfde woonsdaag veur de Vastelaovend weer jäörig zeen, mer dit jaor as Sjtadsjeugprins Niek I ! Niek is de zoon van Aad Jeugprins Serf I en Karin Laarmans. Niek is de grote broor van Sam, dae 8 jaor is en Aad Jeugprins biej Kinjerdaagverblief Koekeloere. ‘t Prinselik gezelsjap woont in ‘t Vriejveldj in Remund. Niek ziene pap is ouch Aad Adjudant van Bacchus 2003 Rob van Deurzen en Aad Adjudant van Aad Sjtadsprins Paul II Hamers.

Niek haet altied erg van Vastelaovend gehaje; det zit ech biej häör in de femilie. Eder jaor waert ‘t dan ouch same good gevierd. Ziene grote druim óm Sjtadsjeugprins te waere is noe oetgekómme. Niek zit same mit ziene adjudant Steef Heuvelmans in groep 7 van de Willem de Zjwiegersjool biej juf Marina en juf Gonny. Same höbbe ze väöl vrunj. Nao sjool waert ter gevoetbald en gegamed, op de Playstation 4 of achter de laptop, en ouch waere der väöl filmkes bekeke op Youtube. Door de waek is Niek regelmäötig te vinje op ‘t voetbalveldj van SHH Herte wó hae in de E1 sjpeelt. Noe ‘t eindelik nao lang wachte zowied is, verheug Niek zich enorm op de Vastelaovend, de Sjolefestasie, d’n optoch, de resepsies en alle anger leuke ivvenemente die gaon kómme en wó det ter same mit ’t Oettrèkkend Gezelsjap van D’n Uul nao toe kin.

Niek haet twee adjudante gekaoze wó hae heel good mit bevrundj is. Ver zólle ze aan uch veursjtèlle. Adjudant Steef Heuvelmans is op 2 mei 2006 toes in ‘t Vriejveldj gebaore en is nog net 10 jaor. De eljers van Steef zeen gein ónbekinde binne D’n Uul. Det zeen namelik Lars Heuvelmans, Aad Adjudant van Aad Sjtadsprins Allard I Schmitz, en Petra Bongaerts. Steef is de eerste kleinzoon van Aad Sjtadsprins Jan II Heuvelmans. Ouch Steef zit in groep 7 van de Willem de Zjwiegersjool. Steef haet net wiej Niek ouch ein jónger breurke van 8 jaor, Loek. Steef is ouch ‘ne voetballer, sjpeelt ouch in de E1 mer dan biej SVC in Neel. Steef sjpeelt ouch gaer op de Xbox, hae sjpeelt gaer boete óm lekker same te voetballe en same online Minecraft sjpele vindj Steef ouch erg leuk. Hae vindj ‘t super sjiek óm adjudant te moge zeen van Sjtadsjeugprins Niek I.

Adjudant Krijn de Groot is 11 jaor en de zoon van Robin de Groot en Mieke Lennaerts. Hae is op 30 oktober 2005 gebaore in de binnesjtad van Remunj, mer woont noe in ‘t Katerriek in Neel. Krijn zit in groep 7 van Basissjool Neel biej juf Steffi en juf Cecile. En jaowaal heur… ouch Krijn haet ‘n breurke van 8 jaor, Chris. ‘t Liek waal es det de eljers dit óngerling höbbe aafgesjpraoke! Krijn haet dezelfde hobbies es Niels en Steef zo wiej game, voetballe, minecraft sjpele en ouch nog Pokémons vange. Krijn haet ‘ne hele leve hondj, Max, wó der heel good veur zorg en wó der väöl plezeer mit haet. De mama van Krijn haet ter veur gezorg det veer in ‘ne fantastische Prinsewage kinne rieje. Krijn vindj ‘t erg gaaf óm biej D’n Uul de adjudant van Sjtadsjeugprins Niek I te moge zeen.

Alles biejein ’n zeer bezónjer gezelsjap wó vrunjsjap, zich ammezere, voetballe en genete van ‘t laeve hoog in ‘t vaandel sjteit. Sjtadsjeugprins Niek I geit same mit zien adjudante Steef en Krijn heel gaer genete van de Vastelaovend mit de liefsjpreuk:

“Ammezasie… Vastelaovend is ein grote traktasie!”