Vacatures

Vacatures

 

Kemmissie Waat zeuke veer
Óngersjteuning Penningmeister Óngersjteuning 1e penningmeister, Functieprofiel
Sjponsorkemissie Marketing & communicatie, Functieprofiel
RvXI Sirremoniemeister (Profiel Sirremoniemeister ) + raodsleje
Aaftraeje Sjtadsprins Kemmissieveurzitter
Remunjs Vastelaovessjlager Kómpetisie  Kemmissieveurzitter + kemmissieleje
Sjnapsnaze Kemmissieveurzitter + kemmissieleje
Stichting Sjtasiefestasie Besjtuurslid veur de sjtichting
Sjtasiefestasie/Sjolefestasie Verstjerking/oetbreijing organisatiekemmissie
Kirkdeens Kemmissieleje
Naozit KM Kemmissieleje
De Uulewapper Versjterking redactieteam wo neudig
Historie & Archief Penningmeister
Archivering Verwerking digitalisering Uulecollectie
D’n Uul itteleert Opboewe, inrichte, mitdinke en mezejemgids/toezich mezejem

Kint geer hie-in get veur D’n Uul beteikene sjtuur dan ein e-mail nao info@dn-uul.nl