De Senaat

De Senaat

De Senaat

Rob Pollen Praesidem ( prizzedent )

Marjo Allers – Lehnen Abactis ( sjriever )

Norbert van Dooren Thesaurier ( sentefoekser )

De Senatore:
Jos Aben, Harry Allers, Jo de Bock †, Hein Bodelier,
Hans Geurts, Ton Hensen, Ben Janssens, Ton Nelissen,
Huub van Ool †, Hank Rietra, Jos Rulkens, Frans Stoks,
Jos Stoks†, Hans Thomassen †, Harry Verheesen †,
Rob Vossen, Bert Willems, Louis Wolters, Leo Meijs,
Marcel Favre, Ben Brouns, Erik Snoek.

D’n Uul haet ein Senaat

Al jaorelangk waar d’r binne D’n Uul de behoefte óm te kómme toet de oprichting van ein gezelsjap besjtaonde oet miense mit ruume ervaring op zowaal besjtuurlik es ouch organiesatories gebied.
Dit gezelsjap zól biej allerlei vraogsjtökke, gevraog en ongevraog, advies kinne gaeve aan ’t Dageliks- en Algemein Besjtuur van D’n Uul

Naodet in 2005 alle óngerzeuke nao de meugelikhede óm toet oprichting van ein Senaat te komme op nieks oetlepe waerde begin 2014 weer ein wirkgroep beneump welke zich opnuuj ging bezighaje mit de oprichting van ein Senaat.

Sjtruukelblok indertied waar de veurwaarde det leje van de Senaat gein lid moogde zeen van ’t Algemein Besjtuur en/of Raod van XI van D’n Uul, dit om direkte invloed van de Senaat op ’t beleid van de vereniging te veurkomme.

Om noe waal toet ein oplossing te kinne kómme kwaam ‘t Dageliks Besjtuur mit ein veursjtel. Toet 01-05-2017 zol de döbbelfunksie waere toegesjtaon.
Daonao naeme leje van de Senaat diffenetief aafsjeid van ’t Algemein Besjtuur en/of Raod van XI van D’n Uul.

Op dees meneer zól d’r ruumte waere vriej gemaak veur de jeug óm ’t sjtekske geleidelik aan euver te naeme van de “aaj garde” en det waar ouch ein van de belangriekste doelsjtellinge om te komme toet de oprichting van ein Senaat.

Artikel 46 t/m 46.11 oet ’t Hoeshaajelik Riggelement van de vereniging, wo-in opgenaome de bepaolinge rondjom de Senaat en waat in 2005 al door de Algemeine Lejevergadering van D’n Uul waar goodgekeurd, waerde, nao inkele toevoeginge en aanpassinge, op de Algemeine Lejevergadering van 2014 opnuuj door de leje goodgekeurd.

De nuuje wirkgroep, welke zich had beziggehaje mit ’t óngerzeuk, waerde gevraog verder te gaon mit de veurbereijinge om toet de daadwirkelikke oprichting van ein Senaat te komme.

De 17e september 2014 waar ein gedinkwaardige daag in de rieke kulturele historie van D’n Uul.
Op dae daag vonj in TheaterHotel De Oranjerie de oprichtingsvergadering plaats van de Senaat.

De Senaat besjteit oet persone welke neet meer aktief zeen binne de vereniging, mer häör sjpaore biej D’n Uul ruumsjoots verdeend höbbe en van grote beteikenis zeen gewaes veur de vereniging.
Waal mótte kandidate veur de Senaat voldoon aan sjtrenge toelaotingseise, welke door de ALV van D’n Uul zeen vasgesjteld.
Daomit is de Senaat ein instituut mit ein enorme sjat aan ervaring en visie en kan zie deene es adviesorgaan veur ’t Dageliks- en Algemein Besjtuur van D’n Uul.
Teves zal de Senaat wake euver de tradisies en de norme en waarde van de Vastelaovend in algemeine zin mer mit name van D’n Uul.

Senatore kinne door ’t Dageliks- of Algemein Besjtuur waere gevraog om es adviseur deil oet te make van ein wirkgroep of kemissie, dit dan puur op grondj van häör expertise.
Verder kan ein beroop waere gedaon op de Senaat biej de oetveuring van protocollaire- en representatieve take.

Naeve dit alles haet de Senaat netuurlik ouch ein sjterk sociaal karakter wo Senatore, op häör biejeinkomste, ónger ’t genot van ein ( of inkele ) glaeske(s) beer, kinne naokletse euver “dae gooje aaje tied, wiej alles nog sjoner en baeter waar”.

Senatore zeen te kinne aan ein eige möts ( het zogeheite “sjuutje”) mit häör eige logo, en ein eige herkinningsteike, welk op ’t rokkostuum waert gedrage.

De Senaat kuus ein eige besjtuur en haet ein eige intern riggelement, mit es veurnaamste doelsjtelling, de ongersjteuning en ’t ten deenste sjtaon van D’n Uul.

De beneuming toet Senator van D’n Uul is ein beneumig veur ’t laeve.

Op 02-01-2015 vonj, tiedes ein sfeervolle biejeinkoms, de inaugurasie van de Senaat plaats. Dit gebeurde in biejzeen van ‘t Dageliks- en Algemein Besjtuur en de Aad Prinse Klup van D’n Uul, op Kesteelke Hattem in Remunj.