Lid waere

Veer make ‘t uch wáál leuker en mékkeliker.

Leuker:
Omdet geer mit ein good geveul de vastelaovend in gaot es lid van de Sjtadsvastelaovesvereiniging D’n Uul. Geer ‘t Zjwetskammezaol én de Uulewapper én de Uulepin mit jaorlogo gratis toes bezorgd kriegt. Geer veurrang krieg biej de kaartverkoup van Uule-ivvenemente wie bieveurbeeld “Lachenderwies” en de “Verkesaovend”, veur nieks nao “de Nach van de Nuje Sjtadsprins” moog kómme. Perseunlik op de heugte waert gehaaje es ‘t nog leuker waert dmv ‘t Zwaegelke, het hoesorgaan van D’n Uul.

Mékkelik:
Veur ’n bedraag van €22,- (meer moog ouch) kint geer al lid waere, ein jeuglid betaald €11,-. Geer hoof dao veur in eerste instansie allein mer ’n berich te sjture nao secretaris@dn-uul.nl mit eur ketakgegaeves. Mékkelik zat.

En wilt geer aktief lid waere dan zólle veer gaer wille weite;

  • Waat zólt geer wille doon of doot geer al veur de vereiniging (wirkgroep)?
  • Wilt geer ouch nog get angers doon veur de vereniging?
  • Zolt geer in ós “Oettrekkend Gezelsjap” (Kienjergarde, Jeuggarde, Damesgarde, Uulejónges, de begeleijing van de gardes of de Uulejónges, Raod van XI) of in ós Algemein of Dageliks Besjtuur get wille doon? Waat zólt geer dan wille/kinne doon?
  • Wilt geer hie, helemaol vrieblievend, ins get meer euver weite?
  • Wilt geer ós vereiniging als sjponsor óngersjteune en meer wille weite euver welke meugelikheje D’n Uul hiejveur haet? Dan naeme veer gaer vrieblievend ketak mit uch op als geer hie eur bedriefs- en ketakgegaeves invult: Bedriefsnaam, Ketakpersoon, Emailadres ketakpersoon, Tillefoonnummer ketakpersoon en Bedriefsadres