Prins Cas I

2020
VASTELAOVEND!!... DET DOON VEER SAME!!

Sjtadsjeugprins van Remunj, Jeugprins van D’n Uul, Cas I 

Aeve veursjtèlle: ne nuje Sjtadsjeugprins van Remunj, Jeugprins van D’n Uul, Cas I (Linnartz), gebaore op 9 juli 2008 in ‘t krankehoes van Remunj. ’t Geveul van vastelaovend is ‘m mit de paplaepel ingegaeve. Mit 6 maondj loog hae mit de Vastelaovend al bie Braam op de beugelbaan in ’t pekske van de Prinselike Sjtadts-Garde Faubourg St.Jacques.

 

Hae kump oet ‘n echte vastelaovesfemielie. Pap Harold (Linnartz) en Mam Petra (v. Etten) zeen gein ónbekinde, maar zeen al sins jaor en daag bekinde gezichter bie de Sjtadsgarde. Same mit zie jónger breurke Thijs is Cas al van jóngs aaf aan mitgegange mit de Sjtadsgarde. Opa en Oma van Mam häöre kantj, Theo en Marianne v. Etten, zeen nog sjteeds bie de Garde, Oma as Flemmetet en Opa as Douanier. Opa en Oma van Pap ziene kantj, Karel en Joke Linnartz, zeen aktief betrokke bie de Donderböl. Karel is ere-vórs bie de Donderböl en Joke is oprichster van de BAS. Ao jao, det waas ouch nog ‘n dink, om veur die ganse Gardefemielie, wo-ónger nog waal de kómmendant van de Sjtadsgarde, ome Ted (van Etten), ‘t geheim te beware det Cas de nuje Jeugprins van D’n Uul zól waere.

Cas zit in groep 8b van OBS De Stapsteen, zie breurke Thijs zit in groep 5c. Zie wone op de Vestesingel, maar tiedes de vastelaovesdaag logere zie in häör boeteverblief in de Veursjtad.

In ziene vrieje tied is Cas lid van Scouting St. Hubertus, en daobie trómmelt hae ouch nog heel väöl en gaer. Maar veur Cas veult zelfs de vastelaovend as ‘n hobby. Mit Kersmis, nao ’t hoofgerech, geit de vastelaovesmeziek aan, toet aan As-woonsdaag!! Normaal viert hae vastelaovend mit en bie de Sjtadsgarde. As die oettrèkke löp hae mit de tróm veurop.

 

Dit jaor geit hae aevel ouch veurop, maar noe op ‘ne sjone Vastelaoveswage, same mit zien adjudante, Tijs van de Ben en Keane Reinders.
Tijs is ‘ne vrundj van bie Scouting St. Hubertus, en Keane en Cas zitte al jaore bie-ein in de klas. Tijs is de zoon van  Martijn en Chantal van de Ben en hae haet nog ‘n kleinder breurke, Stan.
Keane is de zoon van Roel en Daphne Reinders en ouch hae haet nog ‘n kleinder breurke, Timor. Alle twee de gezinne höbbe nog noojt ech vastelaovend gevierd, zie waere dit jaor dus in ’t deep gegooid!

Cas verheug zich heel erg op ’t Vastelaovessezoen, veural op de optoch. 10 jaor lank haet hae ‘m geloupe. Noe, de 11e keer, moog hae baovenop ‘ne vastelaoveswage door de binnesjtad van Remunj trèkke.
Cas is ouch heel benuujd wie zien Opa’s en Oma’s zólle kieke as zie zeen det Cas dit jaor de Sjtadsjeugprins van Remunj, de Jeugprins van D’n Uul is gewaore.
Wie sjoon ’t dit jaor ouch zal waere, éín dink sjteit noe al vas, volgend jaor zal hae weer veurop loupe mit zien tróm, geweun as… Cas!!