Prins Danieck I

2019
“Veer dreije door”

“Det zit bie ós in de femelie… en det kriegs se d’r neet meer oet”. Danieck I gebaore op 27 februari 2007 in Remunj. Wiewaal moder Shoshan Benjamin op de sjtasiefestasie waas oetgetèld haet hae toch nog e waekske op zich laote wachte. Det haet euverigens Shoshan neet weerhaje óm toch efkes ’t sjtasieplein op te gaon dae middaag.

Danieck haet de vastelaovend vanaaf det d’r de ouge aope kós doon belaef en mitgedaon. Moder Shoshan Benjamin is ein van de grótste vastelaovesvierders die-s se dich maar kins bedinke. Vader Marc Brouns is oet ‘n ech Uulenes gebaore. ‘t Is dan ouch neet gek det d’r jaore bie de PK haet mitgesjpeeld op de träöt en noe lid is van de Aad Prinsekepel die zich op vastelaoveszóndig bie-ein goje. Ziene Opa Ben en Oma Hermine Brouns zeen heel get jaore bie d’n UUL heel aktief gewaes en Ben is nog lid van ‘t optochcomité. Oma Toos Benjamin viert ouch nog sjteeds same mit häör nich van 80 de vastelaovend en is ‘n bekinde sjriefster van Veldeke.

Danieck is de grote broor van zie zöster Bibi, ‘n echte regel-tante. Prónt wie zie zösterke zit Danieck op basissjool de Sjteine Brök, Danieck in groep 8 en Bibi in groep 6. Ómdet d’r op de Dr. Leurssjtraot is opgegreujd, kinne v’r dus zeker sjpraeke van ‘ne echte sjtadsjóng

Boete zien sjoolbezeuke is Danieck ‘ne ras voetballer. Heel fanatiek sjpeelt d’r bie SHH in team JO13-5 toet hae d’rbie neervèlt. As d’r dan nog tied euver haet, drejt d’r gear plaetjes mit zien DJ oetrösting. Mit ‘t boete de deur dreije van plaetjes is d’r ouch al begós… Veurig jaor haet hae nog veur de juuste “schwung” gezorg op ‘t sjlaopfeesje van de kienjergarde en Enzo I.

Ouch is hae al jaore op vastelaoveszóndaag bie de Aad Prinse-kepel te vinje óm e paar uurkes mit te doon. Op maondaag gaon ze mit de ganse femilie bie Kefee de Kade nao de optoch kieke. Dit is de “sjtamkroeg“ van ziene dórslustige hoogdheid, want die is van ziene (sókker)ome Nicky Brouns. Vanaaf det Danieck kint loupe geit d’r al mit de vastelaovend mit. Pap nump ‘m vanaaf zien tweede al mit nao de sjolefestasie óm de vastelaovend te preuve. Pap preuf dan vanzelf mit.

 

Noe 9 jaor verder is hae d’r nog sjteeds bie maar gaon ze toch al veuraan sjtaon mit Job en Vinn. ‘t Is dan ouch neet gek det d’r dees twee men aan zien zie haet gevraog dit jaor. Job is de zoon van Dave en Janneke Mevissen. Dave is de naef van Marc en zie wone op de Meulewaeg rech taegeneuver Danieck. Job en Danieck zeen same opgegreujd en gaon ouch eder jaor in de zomer same op vekansie. Job haet nog e breurke Pim en v’r kinne waal zègke det Dave en Janneke neet “vies” zeen van de vastelaovend.
Ziene angere bèste vrundj, Vinn Lutgens, is zien tweede sjteun en toeverlaot kómmend sezoen. Vinn en Danieck zeen ouch ónaafsjeijelik en haje van humor, game en veural van voetballe. Ze sjpele allebei in ‘tzelfde team bie SHH en zitte al 8 jaor bie-ein in de klas! Vinn haet nog ‘ne ajere broor, Lenn, en woont same mit zie vader Leon en moder Carola, van Nagelsalon Carola, op de Zandjbergsjtraot.
Ómdet zie zöster Bibi altied thoes alles wilt regele is ‘t dudelik det het dae taak ouch veur ‘t prinselik gezelsjap op zich geit naeme. Het maak ‘t gezelsjap kómpleet en zal veur de juuste “ balans” zorge en good kieke det ‘t häör aan nieks óntbrik.

 

Óm kórt te zeen, hie zeen alle juuste ingrediënte veur e geweldig prinselik gezelsjap bie-ein. Ónger ziene liefsjpreuk “Veer dreije door” zalle zie zich neet oet de waeg make veur e denske en gein taofel ónbenut laote óm op te sjpringe. Vanoet ‘t episch centrum op de Dr. Leurssjtraot zeen ze klaor veur e topsezoen.