Prins Sem I

2014
“Mit D’n Uul 7x11, gek doon veer zellef”

“Mit D’n Uul 7×11, gek doon veer zellef”

Det is de liefsjpreuk van oze nuje Sjtadsjeugprins Sem I van Atteveld, dae in dit jubeleijemsezoen same mit
zien twee Adjudante Christophe Doprolis en Rutger Geurtz en een Prinselike Assistent(!) te weite Renske Sips, de Remunjse jeug en Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul moog veur gaon es Sem d’n eerste.
Mit zien veere wille ze d’r ‘n sjoon jubeleijemsezoen van gaon make, waat ouch nog ins ‘n lekker lank sezoen is. “Mit D’n Uul 7×11, gek doon veer zellef”, beteikent veur Sem I: laot dich geweun gaon, doot neet zo sjtief en maak d’r ‘n groot fees van veur jónk en aad!

 

Sem van Atteveld waerde gebaore op 12 oktober 2002 in ‘t 6×11 jubeleijemsezoen van D’n Uul in ’t krankehoes van Remunj. Nao vief daag verhoesde Sem nao ’t Katerriek. Sem is dus noe 11 jaor aad.
Sem haet ein jónger breurke, Sil, dae in jannewarie 2014 8 jaor waert. Sil is geduip in de vastelaovesmès in 2006, toen Rob II Schaepkens Sjtadsprins waas en Paul III Sangers Sjtadsjeugprins.
Sem is de zoon van Jan-Paul en Tanja van Atteveld-Cox. Mam Tanja is netuurlik gein onbekinde biej Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul. Vanaaf 15 jaor danste Tanja biej de Damesgarde en noe is Tanja al inkele jaore aktief in ’t Dageliks Besjtuur van D’n Uul.
In ’t dageliks laeve wirkt Tanja mit kienjer diej ’t neet mekkelik höbbe. Vanaaf 8 jaor
leep Tanja ouch al mit biej de Prinselikke Stadtsgarde. Dan is de link nao pap Jan-Paul
ouch gelag, want Jan-Paul is al jaore lank lid van de Stadsgarde. Eers es offeseer en
veurzitter van de Prinselikke Stadtsgarde. Noe is d’r “geweun” sjeldaot. Tegeliekertied is d’r wirkzaam in de 7×11 jubeleijemkemissie van D’n Uul, wó det d’r veurzitter is van de jubeleijemzóndaag waat betruf pergram en oetveuring. In ’t dageliks laeve wirk Jan-Paul mit kienjer mit perbleme waat betruf gedraag.
‘t Gezin woont noe prinsheerlijk in de Dr. Leurssjtraot, op ‘ne sjteinworp aafsjtand van ‘t nuje Uulenès kefee Braam.

Sem geit in ’t dageliks laeve ouch nao sjool, te weite de Sjteine Brök, in groep 8 biej meister Han Janssen.
Zien hobbies besjtaon oet hokkieje biej Concordia in de D2, vertelle taege luuj en laeze in veral gesjiedenisbeuk. Op tilleviesie kiek d’r veral nao South Park. Sem zien favoriete aete besjteit oet garnale! Charlie is ziene pappegej. Sem duit al vanaaf 4 jaor mit aan de kienjermiddaag van D’n Uul en Sem en zien breurke Sil ginge al van jongs aaf aan mit in d’n optoch mit de Prinselikke Stadtsgarde.

Es hoesorde van Sem is gekaoze veur Juulke ’t Uulke es basis. Juulke is in ’t zelfde
jaor gebaore es Sil en Sem mis Juulke waal ein bietje. Hae vónj ’t leuk en sjiek óm Juulke ‘n baetere plek in ’t geheel te gaeve. Hae wilt gaer det de kienjer Juulke weer herkinne. In de hoesorde kómme trök de kleure van de Remunjse vlag, wit en blouw, ’t Uule logo van ‘t 7×11 jubeleijem en ziene liefsjpreuk.
Sem waerde in “STAR WARS”-sjtiel oetgerope, kómpleet in Darth Vader outfit. Hae keek al vanaaf jóngs aaf aan nao alle Star War films en sjpeelde mit de Star Wars lego zien eige verhaole.
Ouch de Adjudante kwame in ein Star Wars leger outfit óm ‘t gans kómpleet te make.

 

Die Adjudante zeen, wiej gezag, Christophe Doprolis, Rutger Geurtz en de Prinselike
Assistent Renske Sips.
Adjudant Christophe (12 jaor) is de zoon van Angelo en José. Hae zit ouch biej Sem in groep 8 van de Sjteine Brök. Ze zeen al heel lank gooj vrunj. Christophe sjpeelt kwetsjbuujel; in ’t sezoen gaon veer dao zeker nog meer van heure.
Adjudant Rutger (11 jaor) is de zoon van Roger Geurtz en Muriël Consten. Rutger haet ‘n grote zös van 13 jaor, Marijn. Hae zit in groep 8 van de Stapsteen en Rutger duit ouch hokkieje in de D1 biej Concordia. Dao kinne ze elkaar ouch van. Ze zeen verder gooj vrunj van elkaar.
Veer ’t eers is d’r ein Prinselike Assistent en ouch nog ein maedje, Renske Sips! Renske (11 jaor) is de dochter van Nils en Pascale en het zit in groep 8 van Aan de Roer. Renske haet ‘ne grote broor van 13 jaor, Tom. Renske duit ouch hokkieje biej Concordia biej de maedjes D1. Sem en Renske kinne elkaar van nichske Bo van Rijt; Renske is de beste vrundin van Bo. Sem vónj ’t leuk om Renske ouch ‘n plaetske te gaeve in ‘t Jeugprinselik Gezelsjap es Prinselike Assistent.
In ’t Prinsekruuts, weer gemaak door Rob Verstappen, sjtaon ouch de name van Christophe,
Rutger en Renske gegraveerd.
Mit z’n veere gaon ze d’r ‘n sjoon jubeleijemsezoen van make en ze höbbe d’r bezónjer väöl zin in. Ich dink ouch waal det det guit lökke. Det alles ónger Sem I ziene liefsjpreuk:

“Mit D’n Uul 7×11, gek doon veer zellef”

 

Veer winse ’t ganse Jeugprinselik Gezelsjap van D’n Uul en häör elders heel väöl plezeer en ein sjoon en sjitterend vastelaovessezoen toe.

Ronald Klaver
Erik Snoek
Kemissie Sjtadsjeugprins D’n Uul Remunj