Prins Toss I

2015
"Veer veer d’r TOSSE in"

Dit is de liefsjpreuk van oze nuje Sjtadsjeugprins Toss I Vilters. Hae geit dit sezoen, same mit zien adjudante Sem Lommen, Jesse Vollebergh en Eunice Hamers, de Remunjse jeug en de ganse Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul veur es Jeugprins Toss d’n Eerste. Mit zien veer doon ze altied heel väöl same en daoróm wille ze ouch same vastelaovend viere.

Toss is op 10 oktober 2002 gebaore aan ‘t Munsterplein. Midde in ‘t Uuleriek. Es zoon van Aad Sjtadsprins Danny I (2009) en Janine Wassenberg. Toss is ‘t breurke van Beau (17 jaor), Aad Jeugprins Goof I (2011; biejnao 16 jaor) en Loek (13 jaor). ‘t Prinselik gezin woont noe prinsheerlik oppe Roodakker aan ‘t voetbalveldj van SHH. Toss ziene pap Danny I is in 2009 Sjtadsprins van D’n Uul gewaes. In det zelfde jaor waas Goof Jeugprins van SHH Herte. Ómdet ziene pap en Goof al prins biej D’n Uul zeen gewaes had Toss neet meer verwach det ze hem zólle vraoge. En noe is ‘t dan zowied: Toss I is Sjtadsjeugprins van D’n Uul.

Toss zit in groep 8 van de Sjteine Brök biej meister Han. Mer Toss geit lever voetballe in de D4 van SHH of Fifa 15 sjpele op de playstation. Ouch tillevisie kieke en oppe laptop klómmele zeen hobbies van Toss. Zien favoriete aete zeen spare ribs en caramel bonbons van Rousseau. Neet tegeliek netuurlik. Toss haet (nog) gein hoesdiere, mer zól waal gaer ’n hundje wille höbbe.

Toss sjpits zich al op de vastelaovend, ómdet d’r es Jeugprins mesjiens waal nao de Vrouwluujzitting moog gaon kieke. Mit D’n Uul same op paad mit de bös vindj hae ouch heel vet. En Toss vindj ‘t leuk óm mit de vastelaovesdaag nao de Póppedokter te gaon óm allerlei gerei te koupe (serpetines, heliumbelónne en flikkersjterre). En ‘t allersjiekste is netuurlik det hae det same met Sem, Jesse en Eunice kin doon. En diej gaon veer noe aan uch veursjtèlle.

Adjudant Sem Lommen is op 13 mei 2003 gebaore in Remunj en is noe dus 11 jaor. Zien eljers zeen Roland Lommen, baeter bekind es DJ Rolo, en Françoise Tijsse Klasen. Françoise haet oojt mitgedaon aan de Kienjermiddaag van D’n Uul. Ouch Sem zit in groep 8 van de Sjteine Brök biej meister Han. En Sem is ouch voetballer; neet biej SHH mer in Leeve biej de D2. Wiejer sjpeelt Sem gaer boete en hae goochelt. Mesjiens kriege veer waal ’n paar truuks te zeen. Zien favoriete hoesdier is de hóndj Tuimel en ’t lekkerste aete vindj d’r pizza. Mer mit de vastelaovesdaag wilt hae gaer spare ribs aete biej Amon en väöl sjlók vange in d’n optoch. Sem vindj ‘t sjiek óm adjudant te zeen van ziene vrundj Toss.

Adjudant Jesse Vollebergh is op 1 september 2005 gebaore in ‘t ziekehoes van Remunj en is noe 9 jaor aad. Ouch Jesse zit op de Sjteine Brök in groep 6 biej juf Karin. Zien eljers heite Jeroen Vollebergh en Vivian de Bock. De pap van Jesse is adjudant gewaes van prins Paul II Hamers en ouch lid gewaes van de TC van D’n Uul. De mam van Jesse haet vreuger gedans biej de Kienjergarde en de Jeuggarde. Jesse haet ouch nog ‘ne grote broor, Yannick van 14 jaor. Ouch Jesse zit op voetbal: in de E1 van SHH. Game op de playstation duit t’r ouch gaer. En es de sjtroum is oetgevalle, ouch boete sjpele. Jesse haet ‘ne knien en twee veugel en wilt eigelik ouch nog waal ‘ne hóndj. Veur lekker aete geit Jesse ’t leefs nao ‘t Mexicaans restaurant El Sotano aan de Kraanpaort. Hae verheug zich op d’n optoch en de Sjtasiefestasie en vindj het super leuk óm adjudant te moge zeen van Toss I.

Adjudant Eunice Hamers, de enige dame in ’t gezelsjap, is in het Remunjse ziekehoes gebaore op 13 november 2003 en is noe dus 1×11 jaor. Eunice geit… ouch nao de Sjteine Brök en zit ouch in groep 8 biej meister Han. Voetballe leut ‘t aan de jónges euver. Eunice vindj hokkie väöl leuker. ‘t Sjpeelt in de D5 van Concordia. Anger hobbies van Eunice zeen boete sjpele en ziene knien Semmy. Van al det sjporte en sjpele kriegs se hónger en dan wilt Eunice ’t leefste pizza. Zien pap en mam zeen Paul II+II Hamers en Monique de Bock. Mam haet vreuger biej de Jeuggarde gedans en pap waas in 1979 Jeugprins van D’n Uul en in 2005 grote Prins van D’n Uul. Hae haet ouch nog jaore langk meziek gemaak biej de Prinsekepel. Eunice haet nog 2 ajer breurs, Juul van 13 jaor en Loek van 14 jaor. Eunice vindj ’t heel bezónjer óm es maedje same mit Sem en Jesse adjudant te zeen van Toss I.

Alles biej ein ’n bezónjer Uule gezelsjap. ‘t Voetballe, D’n Uul, Remunj en femieliej zeen de binjende deile van ‘t jeugprinselik gezelsjap en ouch van de eljers van det gezelsjap. Zelfs versjillende opa’s en oma’s höbbe heel väöl beteikend veur D’n Uul (kiek mer ins wiejer in dit blaad).
Met dees ‘Veer Veer’ kump ’t dus waal good dees daag. Veer winse häör dan ouch heel väöl plezeer en ’n sjitterend vastelaovessezoen! En dat alles ónger häöre sjpreuk:

Veer veer d’r TOSSE in!