Prins Jo II

1987
"Prinsheerlijk.... pötje veur pötje"

Jo Lommen

Adjudante: Vincent Mooren en Frans Laarmans

Sjofeur: Dré van Empel

Liefleed: “Poe,poe,poe, waat zaesse mich noe”
Teks en meziek: Jan Huyskens