Prins Marc II

2019
Mit laeg henj höbs se ouch nieks

2019 Marc II


MIT LAEG HENJ HÖBS SE OUCH NIEKS

ZDH Marc II Sjtadsprins van D’n Uul

‘Sjtadser kins se ’t neet höbbe’
‘n Uulejónk greujt oet toet Prins

‘Mit träöt en glaas tösse Roer en Maas’ is ein van de legendarische vinylplate van D’n Uul oet 1978. De nuje veurgenger van D’n Uul 2019 zoog e jaor later ’t laevesleech en al op zien veerteende sjpeelde Marc op zien träöt bie de Prinsekepel en jao, hae drónk ouch al e glaas (dónker) beer. Marc II Brouns oet de Remunjse bin-nesjtad geit in zie veertigste laevesjaor aan e nuuj (prinse)laeve beginne, zo as zich det heurt: ’t laeve begint pas as se veertig waers !
En det veer ’t neet sjtadser kinne kriege waert dudelik as veer ’t Prinselik Gezelsjap bie-ein zeen sjtaon. Berry Gossens van Le Journal en noe Vice Versa, Alexander Bongaerts van de Tramhalte en noe kefee Sevilla. Jos (jr) van Rey van de Minderbroederssingel zeen zien adjudante en regel’naef’ is Dave Mevissen dae as volle naef van Marc II alles in ’t gareel mót haje.

Marc haet zien opleidinge gevolg op ’t Munster en daonao op Schöndeln. In Haerle waerde de Facilitaire dienst-verlening aafgeróndj zodet hae, restaurant ’t Gesprek kós euvernaeme. Noe is Marc oetbater van Baristas waat eers ‘n sjieke kóffiezaak waar, maar óngertösse toet restaurant is oetgegreujd.

VERDRINKE IN DE OUGE VAN ZIE LEEF
Oze dórslustige hoogheid haet Shoshan Benjamin as vriendin en mit häör haet hae twee kroekesjtöp gekrege die noe al flink op waeg zeen om te gaon pubere: Danieck is 11 jaor en Bibi 9jaor.
Shoshan had ‘ne Irakese vader dae al op zie 23e nao Remunj kwaam as goje katholiek. In Remunj vónj hae e Veldjbleumke in Toos Beckers die gedichte sjrief in ’t Remunjs veur Veldeke en die in de Trompetter aafgedrök waere.
Shoshan en Marc tróffe zich aan de gaam in kefee Le Journal, hae d’rachter en het d’rveur. En wie Marc in die dónker ouge verdrónk, versjlikde hae zich in ‘ne sjlók beer op ’t moment det d’r Shoshan ‘de vraog wól sjtèlle’ mit as gevolg det die ‘huweliksvraog’ nog sjteeds neet is gesjtèld….!

UULENES
Prins Marc II ziene pap Ben is zóne ajerwètse Uul: Uulehert, keihel wèrke veur de vereniging en nog altied zie sjuutje op as lid van ’t Optochcomité, eerder waar d’r al lid van de raod van 11, regelde van alles en nog get bie de de Damesgarde en zoot in de jeugkemissie. Veur det alles dreug Ben mit plezeer de óngersjeijing Groot-meister en orde van verdeenste van het SLV. Moder Hermine Mevissen, e Katermaedje, is de rots in de branjing en sjtik de henj oet de moewe bie ‘Baristas’, de horecazaak op de Mert wo Marc de scepter zjweit. Zus Janou is ouch al zón Uulejónk want het dansde in alle gardes van D’n Uul. En dan is dao ouch nog broor Nicky, de jeug-prins van 1996 van D’n Uul mit as sjpreuk ‘Geit neet besjteit neet’

TRÄÖTE
Marc zien elders deje hem al rap bie blokfluitles en det blaoze beveel waal zodet Marc euver ging op de träöt. Det ging zo good det hae al op zie 14e bie de Prinsekepel e flink teunke mitsjpeelde. Eers keek d’r nog taege die men op en ouch taege dae Prins dae dao mit zien henj sjtóng te zjwejje as of zie laeve d’rvan aaf hing. Van de Kepelbaas Thei Hamers moogde Marc maar toet zès oer mitsjpele, dus gein taferele wie noe bie André Rieu.
Maar al die anger ‘vaderlike’ figure binne de PK hadde e zjwaak veur Marc en die drejde ’t dan zo det zie Marc e paar uurkes later door de sjtraote van de binnesjtad nao zien hoes op de Lindanussjtraot bloze. Veur de deur waerde nog as lèste serenaadje de fluustermars gesjpeeld: ta-ta-ta-ta-ta,ta,ta…….ta-ta….

DE VRAOG
As se det hele Uulesjpeel zo van binneoet mitmaaks dan liks se s’aoves in bèd waal te druime óm oojt as Prins die vastelaovesker te gaon trèkke. Dus wie Marc gevraog waerde óm veurgenger te zeen van Sjtadsvastelaoves-vereniging D’n Uul in 2019 waar ’t antjwaord: Jao, Jao, Jaaaoooo! Vaortnao hoes en dan taege Shoshan: “de vraog is gesjtèld…, ze höbbe mich de vraog gesjtèld”. “Welke vraog, waat is aan de handj?” “Ich waer de nuje Prins” en Shoshan kós allein maar insjtumme want ‘ne goje druim mós se neet versjteure. Kus, sjmak, hoppekee, veer make d’r get sjoons van…

De adjudante ware flot bie-ein, want as dien jeugvrunj allemaol opgetrokke zeen in de binnesjtad en as se dao nog sjteeds edere maondigmorge ‘n tas kóffie mit drinks bie Baristas, jao, dan is det zo klaor as e sókkerkluntje. Maar d’r is meer, väöl meer. Marc en Sander ware al adjudant bie Berry I de jubileumjeugprins van D’n Uul in 1992 (5×11 D’n Uul): ‘geer 5×11, veer lekker maar 11’. Zie deje toen al greuts óm meer as eine keer ’t graas veur de veut van Jos III Stoks weg te mejje. E vaat beer waar al weggegaeve veurdet Jos III de microfoon in de henj had.

ROTZOJE IN DE BINNESJTAD
Kuite dus, det deje die jónge ouch mit Josje jr. Eers op de kamer bie Marc thoes in de Lindanus-
sjtraot . Pa had de sjlaopkamer van Marc ómgeboewd toet discoteek. Gein plaetjes drejje maar mit casettebend-jes (die mit potlood opgedrejd mósde waere) en ‘ne echte discobal aan de plefóng. Dan oet de raam pröpkes sjete op veurbiegengers mit die gejadde rietjes van de Oranjerie of waterbelonne goje… óm daonao böskes cola achtereuver te sjlaon. En netuurlik voetballe tösse de hónjskeutels in de Abdiehaof naeve de Munsterkèrk.
Wie de echte tienerjaore begóste waar ’t twee sjtraote loupe nao de Veldjsjtraot wo La Cave op vriedig van veer toet zès oer zelfs twéé happy hours had. Eine gölde kosde dao e glaas beer zodet de sjooljeug al veur ’t aoven-daete apezaat door de sjtad lalde.

SJTERVE BIE NICKY VAN DE KADE
’t Prinselik gezelsjap van dit jaor bleef mitein optrèkke en mit vastelaovend laote ze zich bie Marc thoes aan de Meules in de Dr. Leursstraot door Shoshan schminke. Mit de kreet “laot ós maar lache want sjtraks zeen veer weer thoes” löp ’t gezelsjap nao de Tramhalte om ónger de luifel op de ‘Statiefestatie’ de vastelaovend euver zich haer te laote kómme. Aafzakke via de Mariagardesjtraot nao de Amstelklub wo alle bekinde vastelaoves-gekke binne en boete e begin make van de drie daag. De tied geit dan rap en later sjtappe ze via de Bröksjtraot de Roerkade op en bie de Verleiding nao binne óm oere later te sjterve bie broor ‘Nicky Van de Kade’. Dao waert de zaoterdig aafgesjlaote mit ‘n optraeje van Vleisboeket zodet ze de kefee de volgende daag opnuuj kinne behange en versiere: waat ging ’t weer los dao!!!

AAD PRINSEKAPEL

Marc sjtopde in 2004 bie de Prinsekapel (wiewaal hae nog waal ins in mót valle) maar al flot waerde de Aad Prinse Kepel opgerich zodet de träöt weer aan zien lippe sjtóng. ‘n Nuuj traditie waar gebaore en nog sjteeds trèk Marc mit de APK op zóndig nao de Prinsereceptie en blaoze dao de vastelaovesblues, fluustermars en Oh Carolein. De Aad Damesgarde dans dan op häöre meziek en ’t AAS en de Aad PrinseKlup sjtaon d’rbie en haole de herinneringe op van häöre glorietied.
Nao de serenaadjes aan de Nuuje (wie geit det dit jaor??) trèkke ze door de binnesjtad en blaoze desnoods in ‘n kefee mit vief barzitters de lónge oet häör lief. Allein al ’t träötend binnekomme vinjt Marc supergaaf. Aafge-loupe jaor tróf ich häör nog bie de Verleiding en dao ging ’t ‘n half oer gans los. Vanaaf de vinsterbenk, op ‘ne sjtool of geweun mit de peut aan de gróndj waerde d’r vastelaovend gemaak zo wie ’t oojt verzónne is: Mit Träöt en Glaas tösse Roer en Maas. Nao ’t aete de ‘last post’ en dan waere de instremente aan de wilge gehange. Vaerdig wie e komuniejeske kump d’r dan Shoshan weer taege. Same ónger de erm en dan aansjloete bie de res van de femelie, die zóndigs traditiegetroew altied op paad zeen en nog ‘ne lèste “dans” inzitte mit ‘naef Dave’

FEMILIEGEVEUL

Wie sjoon begint de maondig bie ‘Nicky op de Kade’. De ganse femilie sjteit bie-ein óm bótramme te aete en e glaas beer te drinke óngerwiel det de optoch veurbie trèk. As ’t geit sjemere numpShamiran, de zus van Shos-han de kienjer mit nao hoes zodet de aovend al dweielend doorgebrach waert. De vastelaovend waert op dins-dig aafgesjlaote mit de Yoloband natuurlik bie Nicky. De band is samegesjtèld oet 11 sjtamgaste die min of meer op ‘n instrement kinne sjpele. Van ‘nieks get make’, det is de leus die Marc mit zie gezelsjap hoog haet sjtaon.

WAAT KUMP DET KUMP
De verwachtinge zeen hoog gesjpanne bie ’t prinselik gezelsjap, det bliek waal oet ‘n paar krete die euver de taofel vlege: Sjaele zeiver óngerwaeg in de prinsewage, Berry zal waal de meiste kere de sjefeur zeen, want dae mót toch door nao Haele wo det d’r woont, toepe mit de anger prinse bie Braam en vaort twee sjlaeg houwe of blindj mitgaon, op de biljaar bie de Sirk en netuurlik nao ‘n zitting in Kölle óm d’r good in te kómme.
Mit die drie daag gaon dees vastelaovesgekke ouch s’aoves incognito op paad zo-as det bie D’n Uul gebroekelik is. Wiewaal, oze dórslustige hoogheid wilt ouch s’aoves as prins mit zien adju’s in blomekestuum de heilige huuskes bezeuke en dan natuurlik ‘sjterve’ op de Kade aan de gaam bie Nicky. ’t Is e kleurriek gezelsjap die al väöl vastelaovesklappe van de sjmik höbbe gehad. Marc II en zie gevolg geit d’r ‘ne bóntjgekleurde vastelaovend van make. Det kins se al aan ziene sjteek zeen wo-in de driekleur van de vastelaovend gemekkelik te herkinne is.

Math I de Ponti


Waem is waem van ’t prinselik gezelsjap

Marc Brouns & Shoshan Benjamin, Danieck en Bibi
Beroep: horeca óngernaemer ‘Baristas’
Träöter Prinsekepel 1994 – 2004, Sjpeler en besjtuurslid Aad Prinse Kepel 2011 toet vandaag
Adjudant Jeugprins Berry I 1992, D’n Uul (geer 5 x 11, veer lekker maar 11)
Adjudant Roel I 2008, Katers Neel (Prins maar aeve, kater veur ’t laeve)

Alexander Bongaerts & Patricia Huurdeman
Beroep: horeca óngernaemer ‘Cafe Sevilla’
Adjudant Jeugprins Berry I 1992, D’n Uul (geer 5 x 11, veer lekker maar 11)

Berry Gossens & Kim Gossens – Menten, Berry (jr) en Bo
Beroep: horeca óngernaemer ‘Vice Versa’
Jeugprins Berry I 1992, D’n Uul (geer 5 x 11, veer lekker maar 11)
Adjudant Robert I 2005, de Kaketoes (’t Sjpeel waerd pas good gesjpeeld,
esse same sjpeels)

Jos van Rey (jr), Jimi en Valerie
Beroep: Hoezeverkouper ‘Jack Frenken’
Adjudant Roel I 2008, Katers Neel (Prins maar aeve, Kater veur ’t laeve)

Dave Mevissen & Janneke Mevissen – Gootzen, Job en Pim
Beroep; verkoup zónnedaakpanne en zónneenergie
Adjudant Prins Lau I 2001, de Kaketoes (Mit eine goje bandj dreijt alles baeter)

PRINSEKRUUTS


’t Kruuts is van zilver en haet as symbole ’t Remunjs waope mit e prinsemötske op de leeu-wekop, de träöt sjteit veur de joekskepelle wo hae nog sjteeds in sjpeelt, de initiale van ’t gezin en e horeca-teike want det is zie dagelikse wèrk. De Uul ómermp mit zien vleugels de vastelaovend dae oet de pens kump.
Gesjmeejd door Rob Verstjappe.

HOESORDE


‘n Sjiek vormgegaeve sjpang in de vorm van ‘ne Uul. Blauw en wit zeen de Remunjse kleure en die van D’n Uul. De sjpreuk ‘mit laeg henj höbs se ouch nieks’ gif aan des se in de horeca altied mit de hendjes mós wappere. Kóm noojt aan mit laeg henj en zo neudig is d’r altied plaats veur e glaas beer. De skyline van Remunj waert gepresenteerd op e deenblaad.