Prins Martijn I

2015
Vastelaovend, onversjlaonbaar!

2015 Martijn I

Vastelaovend, onversjlaonbaar!

Martijn I Joosten geit in 2015 es de nuje Sjtadsvastelaovesprins de scepter van D’n Uul zjwejje. Dit beteikent det d’r nao ‘t 7 x 11 jubeleijem van D’n Uul weer e jubeleijem te viere is: Martijn is 3 x 11 jaor jónk en dit jaor op Prinskesdaag jäörig. D’n Uul haet weer ‘ne echte jónge prins. De gebaore en getaoge Remunjse prins woont mit zie ‘leef’ Martine de Ponti, 26 lentes jónk en e vastelaovesbees van ’t eerste oer, op de Hambaek.
E richtig Remunjs Uulepaar kins se waal zègke.
In ’t dageliks laeve is oze veurgenger coach bie Enexis. Daoveur reis d’r edere daag nao ’t Rogstaekersriek of nao Oeteldonk. Dus es de sjpanning bie uch thoes wegvèlt, dan kint geer bie Martijn aankloppe.

Wiewaal gebaore in ’t Lerang es zoon van Jan en Trudy greujde Martijn efkes op in Brach. Nao veer ‘hoonderjaore’ verhoesde hae mit zien breurs Luuk en Kaz en mit zien mam Trudy nao de binnesjtad van Remunj. Mam ging dao samewone mit Jo Waeijen. Daodoor kreeg Martijn d’r in eine sjlaag nog ‘ne broor, Joep, en ‘n zöster, Moniek, d’r bie. Veur ’t gezin waar de Deemselsjtraot ‘ne goje oetvalsbasis óm de binnesjtad te verkinne en netuurlik ouch óm de vastelaovend te belaeve.
Jo trooj op in bóntjeaovende van D’n Uul óm es sjalevaeger de buun zuver te haje. Trudy löp mit ‘ne grote groep dames allewiel de café’s aaf in nette pekskes en oversized rooj pruke. Dudelik det Martijn de vastelaovend mit de paplaepel nao binne haet gekrege. Es indiaan, bliekbaar toen al gek op vaere, kwaam d’r bie de Sjnapsnaaze wo ze zich veural zelf móste ammezere. Wie d’r dan ouch e jaor of elf waar, ginge ze d’r sjtiekum tössenoet es Jo en Trudy aan de bar sjtónge te klasjenere. Mit ‘n paar vrunj nao ’t Kelderke renne, dao e sjneewitje sjlurpe en dan weer rap trök nao de Sjnapsnaaze in de Sjteegsjtraot. Veur de zekerheid toch mer ‘ne stimorol in de móndj.
Bie jeugprins Mark I (Stoks) in 1993 waar Martijn adjudant en zo al veur ’t laeve bie D’n Uul ingelief. Martijn herinnert zich nog det bie ’t oetrope van Mark in de Oranjerie ónger leijing van Lex I zie in e zjwart gaat keke door de fel sjienwerpers, mer waat kwaam dao e geweldig vastelaovessjpektakel oet det dónker gaat. Bie ’t bezeuk aan Camillus reje de meiste luuj in ‘ne rólsjtool de polonaise mit en de prinses ging veurop. Mit de kienjeroptoch trokke zie door de sjtad en netuurlik waerde de Sjnapsnaaze aangedaon, wo sjlók, chips en liemenaad nao binne waerde gewèrk.

Nao de middelbare sjool op ’t Stedelijk ging d’r economie sjtudere op de Meao aan ‘Broadway’ óm daonao lang van de sjtudentetied te genete op de Heao. Det kosde ‘n paar cent zodet gepees mós waere bie Appie Hein en achter de vrachwage van Van Gansewinkel.
Ziene sjportieve insjlaag zorgde d’r veur det d’r al vanaaf zie veerde bie Swift waar gaon handjballe. Dao kós d’r zien talente op de opboewplaats laote zeen: sjete en angere vrie sjpele. Vanaaf zien 17e sjpeelde hae de derde helf sjteevas in de Tramhalte en vanaaf zien 20ste waar d’r ouch döks nog ‘n verlenging neudig! Via det handjballe kreeg d’r ouch zien vrunj. Twee daovan mótte ‘m noe es adjudant de vot nao gaon drage: Mark Schlicher (zie vader waar al Prins bie Koelbertus) en Ivo Mertens.
Mit Swift waerde oze prins ‘n paar keer kampioen en reisde hae aaf nao Zjwede, Denemarke, Sjpanje, Tsjechië en Hóngarije. Door al det handjballe en naokletse kreeg d’r sjteeds dökker en baeter Martine in ’t oug. Zeker wie ze allebei in ’t eerste ginge handjballe.
E sjportief mer zeker ouch fanatiek ‘Swiftkoppel’ vormde zich, det naeve ’t zelf handjballe ouch nog training gif aan de jeug van de blauw-witte. Martijn rent allewiel gans Remunj door om zich veur te bereije op de marathon van New York en Martine houwt zich bie NIP nao ‘n hoog ranking.

Mit de vastelaovend gaon ze same, mer meistal allein, mit häöre groep op sjtap. E bietje de mansluuj bie-ein en de maedjes bie-ein. Dan dweijele ze door de sjtad van kefee toet kefee en van de sjtasie toet aan de Roerkade.
En es d’r örges get sjpeciaals mót gebeure dan goje de kaerels zich bie-ein óm es bling-bling groep, ‘The Jacksons’, op te traeje mit eige leedjestekste die ’t geveul van Vastelaovend oprope.
Zo troje ze ouch op ’t Sjtrakke Sjtraolebal op, det door de vrouwluuj noe al weer vief jaor achterein georganiseerd waert op vriedig, ach daag veur de vastelaovend in ‘de Zjwarte Ruiter’. Martine goojt bie die Sjtrakke Sjtraole de bein mit van ‘t hoogste op mer det is ouch neet vraemp: Martine waar al Dansmarietje bie de Sjnapsnaaze.

De vastelaovend had en haet veur Martijn ‘n aantal piketpäölkes opgeleverd. Zo begint de vastelaovend op dónderdig mit ’t sjpaarkas lichte in de ‘Tram’, vriedig nao ’t Master-Baerebal bie de ‘Sirk’ óm dan op zaoterdig eers bie te kómme bie de Sjtasiefestasie, wo alweer flot grootse planne óntsjtaon óm 11 kroege aan te doon, mer… in de eerste twee blief de groep te lang hange, zodet de ‘Amstel’ ’t eindpuntj waert. Op zóndig äöpene bie de Ammie , dan nao de prinsereceptie óm heel sjtiekum effe te druime euver e prinssjap, mer dan al gauw door nao de Sjtasie wo de Kers häör bal hilt. In de Amstel waert dan ‘t leech oetgedaon. ’t Gezich waert al get bleiker mer nemes dae det zuut door de sjmienk. De sjtart op maondig is sóms al vreug bie ’t kuukskesbal óm daonao sjtökskes optoch te kieke zodet d’r Martine, det mit de Sjtrakke Sjtraole op nummer 110 mit huppelt, neet zal misse. Netuurlik mót hae ouch veur zien sjoonfemilie mit nummer 83 zie bès doon. Eindelik geit d’r dit jaor zelf mitdoon en dan ouch nog veurop!


‘t Aafkaarte van dae daag waert dan weer in de Amstel gedaon wiewaal tössedoor sjteeds dökker ouch anger heilige huuskes bezóch waere. Eindelik is ’t dan dinsdig wo-op de sjieke witte jacquet oet de verkleikies waert gehaold, want Swift geit dan in ‘’t wit’ nao ‘Bacchus’. De Swiftmaedjes zeen dan allemaol in e broedskleid en wachte de ganse daag op ‘n aanzeuk mer dao traeje de kaerels neet in, op eine nao dan, hè Mark? Ein van de hoogtepuntje van de daag is óm same mit de prins op de foto te kómme, net veurdet d’r aaftreujt! Det waert dit jaor e sjtök gemekkeliker, want op de kade bie ‘t aaftraeje zalle zien vrunj gaer óm hem haer gaon sjtaon.
Leef luuj, geer höb ’t good gelaeze: dórslöstig waar d’r al mer noe waert d’r ouch nog Hoogheid.

Wo gaon veer prins Martijn I aan herkinne? Zien möts haet naeve ‘t Uule, Remunjse en Swift blauw-wit de vastelaoveskleure rood, gael en greun. Dees kleure sjtaon veur troew aan de vereniginge en aan e kleurriek laeve, wo hae van hilt.
Zien óngersjeijing sjtèlt ’t prinselijk gezelsjap veur die de vastelaovend es ónversjlaonbaar fees gaon oetdrage en netuurlik is ouch de ról es Prins in de vastelaovend ónversjlaonbaar!
De proclamatie gif ouch nog get pries euver zien bedoelinge: zo kint ederein score mit vastelaovend en kint de bal raar rólle es se inins ‘jao’ zaes op de vraog of-s se prins van D’n Uul wils waere.
Ouch waert dudelik det ‘n dochter van ‘ne aadprins, Math I, 2008 mit ‘Vastelaovend,… dao geis se’, zelf ouch prinses kint waere.
’t Siefer 4 maak grote indrök op Martijn en vanaaf det d’r op zien veerde bie handjballe ging haet d’r nummer 4 op ziene rök.


Neet vraemp det veer mit Martijn I
veer dól daag gaon kriege oftewaal:

‘Vastelaovend, onversjlaonbaar!’.

Math (I) de Ponti

’t Kómplete gezelsjap

Van links nao rechs: Mariëlle, Martine, Mandy, Prins Martijn I, Wouter, Ivo en Mark.