Prins Math I

2008
‘Vastelaovend, … dao geis-se’

2008 Math I

Math I de Ponti:
‘Vastelaovend, … dao geis-se’

 

De nuje prins van d’n Uul is Math de Ponti (midde). Es Math I zal hae ‘t Uuleriek regere onger de liefsjpreuk ‘Vastelaovend, … dao geis-se’. ’t Is waal ein bietje vraemp om Math I in dees gezét aan uch veur te sjtélle. Math is eine miens mit väöl versjillende kénj en ’t zal neet gemekkelik zeen die in ein artikel allemaol réch te doon. Mer ouch zolle väöl Remunjse hem al kinne – dus woveur dan nog ein introduksie? Alla, veer doon es-of veer gek zeen.
’t Is vastelaovend, dus Math, … dao geis-se.

51 jaor, Kepélse jong, 10 jaor eredivisie handjbal biej Swift, getrouwd mit Annelies van de binnenstad det, heel vreuger biej de kienjergarde is gewaes; vader van 2 bleujende dochters, Martine det biej de Sjnapsnaze danseres waas en Anne, aad-prinses van de St. Alfonsussjool, en ouch nog van zoon Mathijs jr.; aafgesjtudeerd in de Biologie, van zien vak leraar Anatomie & Pathologie biej Gilde, biej dees insjtelling nog neet zo lang on-nog veurzitter van de medezeggenschapsraad. Netuurleefhöbber, fanatiek wanjeleer, backpacker van ’t eerste oer, noe Italieje-tifoso, hobbyfotograaf. En dan höbbe veer ’t nog neet gehad euver zien vastelaovesloupbaan.

Moelejan

Math, zoon van Dientje en Math de Ponti, waerde 51 jaor geleje gebaore es léste in ein nés van 6. Hae greujde op aan de Kepél. Math dreug dit veurtreffelike sjtök Remunj, wo hae mit vrouw en kienjer ein sjoon hoes bewoont, ein heel werm hert toe. Boete de sjtad gelaege, in geklemp tösse Veldj en Kemp, is de Kepél ein rillatief nuuj sjtök Remunj, mit väöl nuujkommers en eine ‘kosmopolitiese’ insjlaag. ’t Is ein omgaeving diej Math es miens haet gevórmp. Groot gezin, aktief vereinigingslaeve, väöl vrunj; onger miense is Math in zien illement. Es hae örges binne kump haet d’r in no time ansjloes, en, zo wiej d’r zaet, kump hae in 5 menute meer van eine persoon te weite dan dae zellef veur meugelik hilt. Kalle kint Math wiej de beste.

Det zit in de gene

Es handjballer waas hae eigelik eine semi-prof. 10 Jaor sjpeelde oze prins mit Swift in de heren eredivisie. Nao de wedsjtried waerde meistal de sjtad ingegange. ’t Oetgaonslaeve is aan Math altied good besjteejd gewaes – en nog zo. Favoriete vastelaoveskefees haet Math legio; oet ’t verleje De Paerssjtal, Kefee Heinsberg, Scotch Inn en Kefee Hoffman; in ’t noe Amstelklup, Dupont, Waegbrögk, Braam, Tramhalte en Zwarte Ruiter. Hans Strauss sr. Sjreef in de Swift-daag eine keer “Math de Ponti drinkt 7 glazen bier voor de wedstrijd”. Math mot dao nog om lache, want ’t ware d’r meer …
Biej ’t traine van de Collegemaedjes (laes: Swift-maedjes) leerde hae Annelies kinne, det zellef ouch zien pertiejkes haet mitgesjpeeld biej de legendariese dames van Swift. Nao zien aktieve handjbalcarrière haet de prins zien aandach verlág nao ’t traine van de juniore. Zien dochters zeen noe aktief in de sjport en spjele in Dames 1.

Gildemeister

Math haet wiej d’r al leraar waas ouch nog ziene master Biologie Educatie gehaold. Haemoog euveral les gaeve. Det duit hae biej Gilde, mit väöl leefde veur ‘t vak. In Remunj doceert hae Anatomie & Pathologie aan jongedames diej ’t verpleegstersvak in wille gaon. Nao twee jaore geweun lid te zeen gewaes van de medezeggenschapsraad haet Math in ’t naojaor van 2007 de veurzittershamer euvergenaome. Hae mot noe veural angere aan ’t waord laote, en zellef op de tong biete. Mer veur beleidszake van Gilde is hae gesjprekspartner van ’t College van Bestuur. Dao vélt genóg te besjpraeke.

D’r op oet

Boete sosjale miens is oze nuje prins ouch netuurleefhöbber. Hae is veurzitter van de Kringk Remunj van ’t Natuurhistorisch Genootschap. In ziene vrieje tied trék hae d’r gaer op oet mit zien wanjelvrunj. In binne- en boetelandj waere tochte geloupe in etappes van zo-n 25 kilomaeter per daag, dage aan ein sjtök. Nieks doon of geweun get röste op fekansie, daoveur mot geer neet biej de Math de Ponti zeen. Same mit zien Annelies haet Math al heel get van de waereld gezeen. Noe neume ze ‘t ‘backpacking’ en is ‘t heel normaal gewaore, mer pakweg 30 jaor geleje ware Math en Annelies mit van de eerste diej zo op reis ginge, en dan nao lénj wiej Tjechië, Turkije en Roemenië, en daonao nao Indonesië en Mexico. Taegeswäördig is Italië ’t favoriete fekansielandj van de femilie. Ze höbbe ‘t in alle windjsjtreke verkind. Euveral en altied geit de fotocamera mit. Oze prins knip meer dan verdeenstelik. Geer kint inkele van zien wirke bewónjere in deze UUL en in de Einzelgenger van ‘t sezoen. En … angers mer gauw ins effe kieke op www.ponti.nl.

Trekke

‘Ich höb ’t van mien moder, neet van mien vader’ zaet Math es ’t ongerwerp ‘vastelaovend’ waert aangesjneje. En dan te bedinke det zien vader es veurzitter van Nautilus d’r veur zurgde det de fameuze herrensitzunge op de zondaagmörge bemand waerde mit gooj artieste. Ouch de jonge Math bezóch dees zittinge. De kwalleteit van de vastelaovend ligk hem zeer aan ‘t hert. Het ware legendariese zittinge onger leijing van Jan Laugs en Nico Bergkamp, en dao moogde ouch de dames van genete. Sins zien ellefde jaor is mitloupe in de optoch vas pergram. Math is al döks in de prieze gevalle. Kreasies diej uch zulle biejsjtaon zeen De R73 Biej Uch Veur De Veut, Zoere Raegen, Duiping Neet Neudig, Dwaarsligger (ivm dominoday), Golden Handjdrök en waat te dinke van Ein Aantrekkelik Zorgpakket. Actualiteit is belangriek, vinjt Math. Dao zol eigelik eine sjpesjale pries veur motte kómme.

Sjpele

Ein kreasie mot ouch nao de optoch meugelikheje beje biej ’t naosjpeel in de kefees. Sjpele is get waat Math en zien entourage gaer doon. Prins waere, zaet Math, waas aevel veur hem geine jongesdruim. Jaorelang haet hae mit zien vrunj ein persifl age oetgeveurd op de offisjele vastelaovend. De grotste lol hadde ze mit ’t veurbereije van prinsemöts, jaorongersjeijinge en anger parafernalia van häör pseudo-vereiniging van eine daag. Es de tied dao waas waerde dan in ein willekeurig kefee mèr nog dökker in Kefee Parkzich aan de Kapel gesjtömp euver ’t prinssjap, det döks toeveel aan eine wildjvraemde. Eine keer had Math mit deze opzat ein sjoon gólje möts gemaak. In det jaor vónje de angere toet zien verrassing det hae zéllef mer ins prins mós zeen. Diej möts waert al 10 jaor troew gedrage, mer noe waert ze ingeruuld veur diej van de prins van d’n Uul.

Ich doon ‘t

“Wiewaal ich mit 51 jaor neet de jongste prins bön, veul ich mich prins-heerlik”, zaet Math. Det ‘t sezoen ‘t korste van de eew is, vinjt’r zelfs ein pluspunt. Wiej hae in september op eine donderdaag gevraog waerde om binne te tennisse – waat hae noojt duit en al helemaol neet mit degene dae kwaam vraoge – wis hae al gauw wiej laat of det ’t waas ouch al zagte ze eers nog det ze eine gooie Sintermerte neudig hadde! Wiej hae toes kwaam en vertelde waat ze hem gevraog hadde bársde Annelies oet in sjaterlache. De insjtömming kwaam vanzéllef. Zien kienjer vinje ’t sjiek, vet, cool en gaaf, en zeen greujts op häöre pap. Math zuut het prinssjap es ein neet verwách kedootje, det op waeg nao de drie daag steeds sjoner en sjoner waerd. Es adjudante haet Math zien beste vrunj gevraog, Peter Hendriks en Ruud Leurs, diej mit häör maedjes en kienjer same mit de De Pontis de fekansies doorbringe en de vastelaovend sjpele. Sjefäör Frans Vonck is de man van de oppás van de kienjer en sjoonvader van Adju Ruud, … Det zit dus good.

Laif is baeter

Math ziene sjpreuk ‘Vastelaovend, … dao geis-se!’ zal in ’t prinselikke sjpeel good van pas kómme. Zien ongersjeijing is eine bóntj gekleurd mötske det op de revair waert gedrage. Zien eigeste prinsemöts is ein bezonjer kleurig geval. ’t Thema ‘kleur’ kömp oetveurig trök in de proclamasie, zjuus wiej ’t thema ‘gaon’. Wo det van aaf kump weit geer noe. De Kepèlse vastelaovend vindj Math geweldig leuk veural door de kwalleteit van de meziek. ’t Sjpeel in ‘t Uuleriek waerd mit ’t jaor grootser. Ouch geit hae dit sezoen gaer nog eine aovend same mit de Adju’s en de maedjes van het prinselik gezelsjap (Annelies, Inge en Carolien) nao Kölle om dao laif ein zitting mit te make. Laif is altied baeter dan masjinaal. ’t Is dan mesjiens ouch waal daorom det Math zich bezonjer verheug op ivvenemente wiej Sjtasie Festasie, Bacchus Drieve, de Optóch (!), Kuukskesmaondaag en Sirkes Willems. Hae geit ’t allemaol mitmake. Hae wit wo d’r euver kalt. Oojt ging hae mit eine vrundj de ganse maondaagnach door om dinsdaagsjmörges es eerste biej de Sirk op de sjtoep te sjtaon. Math sjpits zich noe veural op de ontmoetinge mit bekinde en nuje bekinde. Want de vastelaovend is onger de miense. Vastelaovend, … Dao Geis-se! Mit zo eine veurgénger geit ’t zeker lökke!

JPh