Prins Raymond I

2002
" 3 daag sjterk in de sjoon"

2002 Raymond I

” 3 daag sjterk  in de sjoon”

‘Heintje Davids’ oet Herte 59ste prins van D’n Uul
‘As-se mer lang genóg druims, kump diene Hertewins altied oet’

Neet al te langk, bietje rossig-blondj sjtaekelhaor en väöl sjproete in ‘t meistal lachende gezich.
Det is Raymond Reijners, de 31-jaorige nuuje prins van D’n Uul. Raymond I is geine verlaege jong. Hae haet ‘t hert veur oppe tong ligke en kump rondj veur zien meining oet. De 59ste Uuleprins is alweer vief jaor getrouwd mit Angelique Wolters, 30 jaor jonk en ein blondj sjtök. Angelique kump oet Postert mer dao kint ‘t ouch nieks aan doon. ‘t Sjtel leerde zich kinne in kefee De Baog oppe
Veldjsjtraot wo Raymond vreuger ein paar jaor achter de teek sjting. Same höbbe-ze ein sjattig blondj zeunke van 2,5 jaor: Yoeri, de kroonprins dae euver ein half jaor of zo misjien waal ein zusje krieg.

 

Vastelaovend 1973: eine verkleide
Raymonke mit zien zusje Sylvia.

Raymond is in Herte oppe Hertenerwaeg gebaore, eine jong oet Groot Remunj dus mit ech Remunjs blood. Want zien vader, Nico Reijners, waerde gebaore in Eige Haard en is eine sjproet oet de echte Sjwif-femilie. Raymonds naef Roger Reijners is op dit moment trainer van MVV. Mer of det noe reklaam veur de femilie is? De weeg van de moder van de prins, Jeanne, sjting oppe Vinlosewaeg, in ‘t hoes wo noe oze Uulevrundj Rob Vastert woont. Nao Huub van Ool (1969, RFC) en Roel Brummans (1976, Sjwif) is Raymond misjien waal de sjportiefste prins dae D’n Uul ooit gehad haet. De nuuje heerser euver ‘t noe 65-jaorige Uuleriek is eigeneer van ein sjportsentrum
in Herte: Life Style oftewaal in good Remunjs Laef Sjtiel. Raymond is aafgesjtudeerd aan ‘t CIOS in Zitterd en begos ziene loupbaan bie Dennemarken, noe de konkerent – ‘kellega’, zaet Raymond.

Ongeveer 3,5 jaor geleje vonj hae det d’r op eige bein kos sjtaon en begos in Herteheym. En mit groot sukses, want Life Style haet zich ontwikkeld toet ein sjportsentrum det toet ver boete Remunj miense trek. Raymond wirk mit mer leefs 32 man personeel, bieveurbeeld AAS-lid John Somers en
haet allein al 2.600 vaste leje, wobiej heel get Uule. Zien vruike Angelique wirk oppe administrasie. Herteheym is trouwes meer dan ein sjportsentrum.

De letste jaore hilt D’n Uul hiej ein van zien meis suksesvolle evenemente: ‘t Verkesbal.
Laot noe net dit jaor det bal neet meer in Herteheym, ‘t tweede hoes van Raymond, gehaaje waere: de belangsjtelling waas zo groot det de organisasie ein anger lokasie haet gezoch en gevonje: de Famfarezaal op ‘t Sjoolpaad aan de Kepel. Wooet moge blieke wie objektief D’n Uul in zien prinsekeus is…


Raymond, Angelique en Yoeri Reijners wone aan de Aaje Remunjsewaeg in Herte, persies taegeneuver Sjarel Sampers ouch al van ‘t AAS. As veer zeen neergeplof in de laere bank, ligk eine joekel van eine hondj van ein veur mich onbekind merk ongevraog ziene zjwaore kop op miene sjoot. En hilt zich verder röstig. Behalve as Yoeri keihel ‘alaaf, alaaf’ begint te rope, begint Caesar, zo hit ‘t zjwarte bees, metein te blaffe en hilt neet meer op.
Wonao Raymond de Sint Bernhard mer waal zonger kruukske konjak bie zien nekvel griep en in de gank zit. En dan begint Raymond te vertelle. Euver ziene geheime druim, euver ziene hertewins om prins van D’n Uul te waere. En det ziene Hertewins noe is oetgekomme en det eine druim altied oetkump zolang es-se maar bliefs druime. ‘Mer doe mos waal eine volhaajer zeen om d’rin te blieve gluive. Want toen ich hallef oktober nog nieks geheurd had, dach ik toch bie mien eige: dit jaor alweer neet, Raymond.

Maar toen belde opins Rob Vossen, lid van de prinsekeuzekemissie. Ich waas zo gefokus op det prinssjap, det ich ‘m vroog: worom bel-se Rob, wilt geer mich soms es prins höbbe?’ Vossen waas effe sjtil, bekint Raymond, dae in 1994 nog adjudant was bie Bacchus Chretien Beurskens.

Raymond in 1996 fantasties sjoon verkleid in de grote optoch.

‘Ich kos d’r niks aan doon. Ich wil ‘t al jaore waere, dink nörgens angers meer aan, eederein zaet ouch al jaore: det waas get veur dich Raymond. Ich gaon al jaore nao alle Uule-evenemente, leep in heel väöl kienjeroptochte en grote optochte mit. Mer höb nooit eine pries gekrege omdet de zjurie bezaope waas!
Altied höb ich gehaup prins van D’n Uul te waere. En toen ze ‘t mich dan eindelik vroge, waas ‘t bekans gein verrassing meer. Nae, det is euverdreeve. ‘t Is ein geweldige verrassing, ein enorme eer, ich bön d’r helemaol kepot van. Ech waor. Effeng, ze zolle ‘t waal merke!’ Dankzij ‘t feit det-ter noe prins is, kint Raymond veur ‘t eers nao de prinseresepsie op Vastelaoveszondig in De Oranjerie. Anger jaore mos hae dao versjtek laote gaon omdet dae middig in Herteheym de jeug van Herte vastelaovend viert. ‘Mos ich altied wirke, noe höbbe veer prima personeel, kin ich gemekkelik ein paar oer nao de resepsie.

En ‘s maondigs lekker weer mit d’n optoch mit. Nae, dit keer neet mit oze vaste kliek, mer gans veuraan, in de eerste wage. Liek mich geweldig!’ Raymond zaet zich te verheuge op de Nach van de Nuuje Prins: ‘Mien elders kriege eine hertaanval, die vinje det sjiek det ich prins bön. Mien vader en moder zeen echte Uule, altied euveral bie in de binnesjtad. Waat mich ouch geweldig leuk liek is de Sjtasie Festatie. Det waert elk jaor sjoonder. Dao kinne ze sjtrakkes in Vinlo bie de Zoepkoel ein puntje aan zuuge. Ich bön dao eine keer gewaes, man, dao krieg-se geweun gein glaas beer. En det is hiej aan de Sjtasie waal angers geregeld!’
Terwiel Caesar in de gank sjteit te joenkere en Angelique ‘m troos en tegeliek Yoeri – onger protes – nao bed bringk, vertelt Raymond det hae ‘t zo jaomer vindj det De Oranjerie mit de Vastelaoves neet meer aop is.
‘Det waas toch veur eederein de basis van ‘t sjpeel mit die daag. Mer jao, det kump nooit meer trök. Daorom waert ‘t hoog tied det D’n Uul eine eige zaal krieg. Wo netuurlijk ouch anger vereniginge terech kinne.’ Raymond is eine sjportieve jong, höbbe veer al gezag. Zo voetbalt hae al vanaaf zien zesde bie SHH in Herte en noe nog altied in ‘t eerste. ‘En in veerteen jaor tied höb ich mer ein rooj kaart gekrege!’ Twee jaor geleje noom Raymond vanwaege zien drökke zaak aafsjied van SHH. Met eine wedstrijd taege Fortuna. Mer trainer Conny van Keeken kos de helwirkende middeveljer neet misse en Raymond kint neet nae zegke. Sinds dae daag neume ze ‘m in Herte ‘Heintje Davids’…

As d’r neet wirk en niet voetbalt, sjleit Raymond mit zien vrunj waal ins taege ein golfbelke.
Waat veur ein tiep prins kinne veer verwachte van Raymond Reijners?
‘Loester, D’n Uul haet mit mich eine vastelaovesgek in hoes gehaold. Ich bön eine rasechte Draufgänger, gaon as ‘t mot door kappes en tebak, taofels en befette zeen veur mich neet veilig.
En det kin ich lang volhaje want ich höb ein baerekondisie. Ich haaj neet van väöl wäörd of van lang toesjpraoke. Det höb ich de Vors ouch al duudelik gemaak. Miense loestere toch neet nao te lang gewazel. Geweun sjpontaan d’r taegenaan.

Personeel van de prins

DRIE DAAG
SJTERK IN DE SJOON

As gebroekelik haolde de prins zien personeel oet de krink van zien vrunj. Toet zien adjudante koos hae:
Henk Hannen (34), getrouwd en vader van ein kiendj. Henk woont in Herte en is vloer-mennezjer bie ein IT-bedrief. Hae ligk geine vloere, det leut d’r aan ziene toekomstige AAS-kelega Jos Ingele van de Zjwamaekerssjtraot euver.
De angere adjudant is Rob Smans (ouch 34), getrouwd en ein kiendj. Rob woont ouch in Herte en is hoof IT-er bie ‘t Watersjap Roer en Overmaas in Zitterd mer drink ouch beer.
Sjtadsprins Raymond I haet geine sjooffeur. De here drinke neet en rieje dus zellef???
Waal haet Raymond eine regelmeister.
Det is John Jansen (37) oet Remunj dae bie de rechbank eine bepaolde sektor biejein mot haaje.


Hans II Straus