Prins Vito I

2020
‘Sjpan sjpektakel’

2020 Vito I

“Greuts det ich Prins waer van de Sjtad”

Vito I, Sjtadsvastelaovesprins van D’n Uul

‘Sjpan sjpektakel’


+
Vito I Campos haet ziene baard getrimp, de haor sjtrak achtereuver gesjtreke en kiek mich mit ‘ne glimlach aan. Anne Schreurs, alweer zeve jaore zie leef, sjtraolt. Hie sjteit e paar det d’r zin in haet en oetkiek nao de vastelaovend en ’t veursjpel viert det begós in augustus.
Wonend in de Pierre Cuupersstraot zoget naeve ’t Cuupershoes.
De boch óm en ze zeen in de sjtad wo ze same ‘n kefee binnesjtappe. Det doon ze euveral wo ze kómme, in ‘n kefee bös se zo aan de kal.
Vito deej mich vaort dinke aan Vito Corleone en wie ich ‘m zo bekiek haet d’r zeker get van det Italiaans blood in zich. Sjtevig geboewd, sjtrakke blik en weite waat d’r wilt. Waem duit mich get…?!


Vito en Anne gesjmink mit kleurhaorlak

Prins waere
“Waat duit dich det Vito, Prins zeen van D’n Uul, van de Sjtad en daomit veur de boetewach van Remunj, van gans Remunj?”. Vito goojt e paar wäörd d’roet: “euverweldigend, sjoon, bezunjer, gekkehoes, neet gans te bevatte en… sjpan sjpektakel”.
“Dao kreeg ich inins ‘n appje van Stefan I: Vito, bel mich, veer mótte ’t höbbe euver Sjwaampop. Mit e paar vrunj wirkde veer dao achter ’t buffet. Ja, dan dinks se, ‘t zal waal. De aafgeloupe 2 jaor sjprook Stefan mich dökker aan, zo-as bie haorsjnieder Vasco, bie de Drakenbootrace en ouch bie Op Dreef. Det had dus ‘n dudelike ‘Prinselike raeje…’ ”
“Vito, prins waere is det get veur dich, waat dinks se?” “ Ja, jao ….. maar …..waal effe naodinke. Thoes lachde Anne mich e bietje oet: waat naodinke, die vraoge dich eine keer en dan neet, never, noojt meer; Prins zeen det is d’r maar veur eine per jaor weggelag. Doon, veer gaon d’rveur!”
En zo had de keuzekemissie vaort pries en ‘n ‘prinses’ d’rbie.


Vito en Ayrton es flarusse

Femieliegeveul en de Nach van de Nuuje
Es Leontien, de mam van Vito, later op de aovend binnekump vraog ich wie zie det erveurt. Ouch zie is greuts. “Ich bön waal ‘ne Markoef oet Melick maar alla, Sjtadsprins, det is neet nieks”. Pa Ricardo, ‘ne Kater oet Neel, kiek zich det ins röstig aan en knik insjtummend.
Vito vult aan es de Nach van de Nuuje aan bod kump : “Waat had ich gaer mien oma Campos d’rbie gehad maar op de 11/11 sjtórf zie. Altied zoot ze baove in de Oranjerie te kieke waem de nuje prins waerde. Zie waar ‘n echte sjtadse vrouw die vanoet de ‘Maria Garde’ de binnesjtad verkinde. Sjtèl dich veur, die had dao gezaete en mich, häöre kleinzoon, prins zeen waere…”


’t Prinselik paar

De Meulemen in Melick, begin van ‘t vastelaovesgeveul
Vito haet lang in Melick gewoond en op College Schöndeln de havo aafgemaak. Oetgaon deej d’r mit zien vrunj veural in Remunj maar toch waar Vito mit zien vrunj belangriek veur de vastelaovend in Melick. Zie richde vrunjegroep ‘de Meulemen’ op en trokke de jeug van Melick de vastelaovend in. Veur ‘n dörp is det uters belangriek óm ouch de jeug in ’t dörp te haje tiedes en boete de vastelaovend. Eder jaor fiespernulde ze ‘ne optochwage inein wo väöl geluid oet kwaam en bek beer op gestapeld sjtónge. Same dao aan wirke is al e plezeer. Later huurde de Meulemen ‘ne optochwage oet Belsj en weer later wie ze get sjräöm ginge verdene kochte ze ‘ne wage. Zo trokke de men op de zóndig door Melick en op maondig door Remunj. Meistal e politiek thema, zo wie zich det heurt mit de vastelaovend. Eine keer hadde ze bienao de publiekspries te pakke. Maar vanaaf de belkoen aan de Mert zoog de Jury de bek beer sjtaon en volgde juus veur de oetreiking diskwalificatie. Maak nieks oet, ’t belangriekste is mitdoon. Zeker in Remunj waar ’t toch veural häör eige feesje. Väöl kabaal en dökker mit de rök nao ’t publiek es angersom. Det waert dit jaor waal effe get angers es Vito I es Uuleprins mit zien adjudante, de henj in witte hase, ’t pebliek toezjwejje.
Veer zeen netuurlik benuujd waat de res van de vrunjegroep duit mit häöre wage wo ’t Romeinse colosseum op gebouwd waar. Dao had dae Vito I natuurlik ouch op kinne sjtaon in zien rol es prins.


Op ’ne burch door Melick en Remunj

Waem manage waem
Nao Schöndeln ging Vito Management Economie en Recht (MER) sjtudere in Sittard, wirke bie versjillende banke en dan nog ‘n mastersjtudie in Mesjtreech, zodet d’r noe meister in de rechte is. Wirke in Utrech, Amsterdam en Eindhove, zodet veer kinne sjpraeke van ‘ne waereldse miens. In Januari waert Vito leijinggaevende bie de ING bank in de regio Remunj, Ech, Weert, Vinlo en Vinraoj. ‘Prinses’ Anne, gebaore in ’t Berggeiteriek van St. Odiliënberg, trok nao Breda óm dao Management, Toerisme en Recreatie te sjtudere. Anne wirk bie ARS Media wo ouch deze Zjwetskammezaol gedrök waert. Waem van de twee manage noe thoes…?

Mit ’ne kemeel door Melick

Sjaere of trimme
De gebaarde adjudante sjuve aan en noe kint ’t zomaar zeen det veer dit jaor e prinselik gezelsjap höbbe van ‘manne mit baarde’ die door Vito’s paetome en aadadjudant Vasco 4711 getrimp gaon waere. Vito’s ajere broor Ayrton en vrunj oet zien jeug Ramon Neijnens en Joep Wolfs zeen de adjudante. Zie vorme same ‘ne vaste kliek binne de vrunjegroep en sjtaon es adjudante respectievelik veur advekaot, massäör en sjeldaot. De prins waert dus good verzorg en besjermp.

Bargoens
In de vrunjegroep waere typische bargoense wäörd gebroek óm get dudelik te make.
“Hey naef, höbs se nog get sjräöm in diene platvink? Dan gaon veer nao Wiek hamburgers aete, want ich verrek van de botlak.
Zèk manne, haet Vasco 4711 dien rispels gesjaore? Det kosde zeker eine of twee joet. Nae kaerel, ich had waal ‘ne aafsjpraok maar miene kwante bieler leep in de soep.

Op sjtap in Remunj, Sjpan Sjpektakel
Wie sjoon es ze vanaaf die 14e! mit dien Melickse en Remunjse vrunj al de Remunjse kefees kins bezeuke in de Veldjsjtraot. Dao waar op vriedigmiddig ‘Happy Hour’ zodet e glaas beer twee kwartjes kosde. Mit 14 ‘drinke’ en ‘happy Hour’ is inmiddels verbaoje, wo blief de tied ouch veur ‘ne miens dae in juni pas 3×11 jaor geit waere.
’t Oetgaonslaeve begós dus op de inmiddels gans verlaote Veldjsjtraot. Van dao-oet waerde de ganse sjtad óntdèk, eers ‘t Sjtasieplein en daonao ouch richting Roerkade. Es d’r maar get te doon is, is ’t motto. De vastelaovend begós al op de 11/11 op ’t Onze Lieve Vrouweplein in Mesjtreech. Det ware de sjoonste jaore van de 11/11 in oos hoofsjtad. Vito vinjt euveriges det de 11/11 ‘ne Limburgse nationale daag mót waere. ‘n Tradisie die-s se de jeug mit mós gaeve, net zo good es de drie daag mit vastelaovend, veur ederein verplich ‘sjnippere’.
E paar anger hoogtepunte ware ‘t verkesbal en Chevalier. Zeker ‘t verkesbal in de tied mit die lang taofels wo zie mit gevaor veur eige laeve op sjtónge, waat e feesje! Tössedoor organiseerde ze veur de voes weg e vriegezellig-feesje bie Jan van de Chevalier. Eers ‘n sjtriptease danseres en dan kómme Patrick en Roy Selder die altied tied make om get nummers te zinge, fees dus mit die ‘toppers’!
Daomit is ouch de sjpreuk van Vito, oze veurgenger, oet te ligke: Sjpan Sjpektakel sjteit veur: Kiek waat e sjpektakel, maar sjpan beteikent natuurlik ouch e sjtèl vorme. Twee wäörd, meer höbs se neet neudig óm get oet te drökke…

De vastelaovesdaag
Mit de vastelaovend waert gesjtart op Vriedig om 11.11 oer bie Vito en Anne thoes. De discolempkes gaon aan, breudje ‘Doedels’ en ‘n fles beer, ederein is nog fit en vol energie. De gezichter van de jónges waere mit gekleurde haorsjpray besjpaote zodet die krajepeutjes good te zeen zeen. De maedjes besjtaeje altied väöl tied aan ‘t zo sjiek meugelijk schminke. Dan nao de Sjolefestasie, e feesje det sjteeds sjoner waert, det is nog ech Remunjs. Discolempkes oppe möts gaon aan en lanksaam waert ’t vanzelf duuster es Vleisboeket veur de lèste keer optreujt. Ederein geit e bietje ziene eige waeg maar ’t kint good det me zich in de Amstel of bie de Röts weer truf. Zaoterdig, nog brak, weer vreug op sjtap naodet eers de wage van de optoch is geïnsjpecteerd. Via de Veldjsjtraot ‘t Sjtasieplein op want de angere oetgank is al toe gegoojd. ‘t Is eine ‘óngerein’ dao veur ’t Roerpötje, väöl bekinde treffe zich en nao e paar glazer is ’t brakke geveul al weg. Es ’t duuster waert richting Jan van de Chevalier. Dao same e sigaerke opsjtaeke want Jan vinjt ’t prima. “Waat zuunj” zaet Vito “det Chevalier gesjlaote is: weer ‘n kefee weg oet Remunj prónt wie “De Sjuut”. Gelökkig is ’t Vötje euvergenaome en is C’est l’amour zelfs ‘2.0’ gewaore. Alle range en sjtenj van Remunj kómme dao bie-ein, waat zó’ne sjone sfeer gif.
Ouch zaoterdig waert ’t weer laat. Zóndig is de derde daag en dus det is zeker in ’t begin doorbiete. Optoch Melick en dan toch redelik gauw nao de Sjtad.
Maondig is de optoch van Remunj en daonao zjwerve door Remunj. Zodet dan ‘eindelik’ Bacchus verzaope kint waere op de Roerkade. E sjteeds sfeervoller fees wo Vito zie prinssjap dit jaor zal volbringe naodet d’r eers Bacchus in de Roer haet gegoojd.

Veer winse Prins Vito I mit zie gezelsjap e greuts fees en es veer dit gelaeze höbbe weite veer det veer Vastelaovesgekke es veurgengers van de Remunjse vastelaovend höbbe en det alles ónger ziene liefsjpreuk ‘Sjpan sjpektakel’

Math I de Ponti

Waem is waem van ’t prinselik gezelsjap:

Adjudant Ayrton Campos
gebaore: 18 september 1985
beroep: advocaot, jurist
samewonend mit: Ankie Cox
zoon: Cero Campos (3)

Adjudant Ramon Neijnens
gebaore: 29 oktober 1988.
beroep: Fysiotherapeut bie La Providence te Grubbenvorst.
Greutse zoon van miene pap.

Adjudant Joep Wolfs

gebaore: 3 februari 1987
beroep: Supervisor VAS, Stryker
Vrouw: Joana Wolfs-Peters
Kiendj: Brent (2 jaor)
Hoewel ig van boete vaak serieus of dreug euverkom zit ig vol mit humor, vasteloavesgekte en geneet ig vollop mit mien gezin en mien vrunj van t laeve onger t genot van een drenkse en een sigaerke

Kruuts

D’n Uul sjleit zien vleugels oet en…
biejein. Links de naam Campos.
Rechs femielie Engelen van moders kantj: greuts oppe femielie zeen.
In de midde ’t sjtadswaope van Remunj, Vito’s hoes. En daobie de veurletters van de adjudante A, R en J. Same vorme ze ein sjpan.
En óngeraan twee V’s die euverein ligke. Vito en Anne, same ein.

Es óngersjeijing ’n sjpang.