Prinseresepsie en Prinsebal

Prinseresepsie en Prinsebal

Zaoterdaag 27 jannewarie 2024 sjmiddaags wie vanaajds de resepsie van de Sjtadsprins en aansjloetend saoves ’t Prinsebal veur ederein dae van Vastelaovend hilt. Veer belaove ouch dit jaor weer ‘ne topaovend en de antree is veur nieks.

Prinseresepsie

Zaoterdaag 27 jannewarie is oze Sjpegeltent ’t decor veur de Sjtadsprinselike resepsie. Veur vereniginge, femielie, vrunj en leefhöbbers van de Vastelaovend geit ‘t dook óm 13:11 oer aope óm ‘t Sjtadsprinselike gezelsjap te kómme fillesetere. Vastelaovesvereniginge van binne en boete Remunj kómme hie mit häör Prinselike gezelsjappe, Raod van 11, dansgardes en jeug ‘t Sjtadsprinselike gezelsjap van D’n Uul in ‘t zunke zitte.

Sjtèl ‘t dich alvas ‘ns veur: al die gezelsjappe same in de nostalgische sfeer van ’n sjpegeltent!

Wanneer?
Zaoterdaag 27 jannewarie
Tiedsjtip: van 13:11 oer toet 20:00 oer
Antree is veur nieks

Prinsebal

‘t Is zaoterdaag 27 jannewarie 20:00 oer en Vastelaovesvierders oet alle windjrichtinge van Remunj höbbe zich verzameld in de Sjpegeltent: ‘t Prinsebal sjteit op ‘t puntj van beginne. Dit veult sjpesjaal, noe geit ’t los: SHOWTIME!!!

‘n Bóntj gezelsjap van Limburgse artieste zit de tent op de kop. Doe zings, doe dans, doe lachs, doe drinks dich eine of besjtèls ‘n bórrelplenkske van Vijo Cuisine. Veer höbbe d’r alles aan gedaon óm van ‘t Prinsebal ‘n fees te make wo se bie wils zeen.

En dan is de antree ouch nog ‘ns gans veur nieks.

Wanneer?
Zaoterdaag 27 jannewarie
Tiedsjtip: van 20:00 oer toet 00:00 oer
Antree is veur nieks

Bedrievebal

Vriedaag 26 jannewarie 2024
Van 19:30 oer tot 00:00 oer

Prinseresepsie & Prinsebal

Zoaterdaag 27 jannewarie 2024
Van 13:11 oer tot 00:00 oer

De Matinee

Zóndaag 29 jannewarie
van 12:00 oer toet 18:00 oer

Lokasie

Akcros park, hook Bisschop Lindanussingel en De Ster