Info aanmeldformeleer

Aanmeldformeleer Nètwerkbiejeinkóms D’n Uul

Völ óngersjtaond formeleer uterlik 15 september 2022 in óm uch aan te melje veur de nètwerkbiejeinkóms bie Kesjteelke Hattem op dónderdaag 29 september 2022 van 17:30oer tot 20:00 oer. Veer verrasse uch gaer en zólle ’t sjoon vinje óm uch te moge óntvange op Kesjteelke Hattem.

Naem veur ivventuele vraoge of meer infermasie kóntak op mit Rogér Linssen, tel 06-22796826 of vieje e-mail sponsor@dn-uul.nl