Remunjse Vastelaovessjlager Kómpetisie Aafgelas

Zaoterdaag 5 november 2022

De Remunjse Vastelaovessjlager Kómpetisie, geit neet door.

De Remunjse Vastelaovessjlager Kómpetisie, dae gepland sjting veur zaoterdaag 5 november, kin dit jaor gein doorgang vinje. Dit besjloet haet ’t Dageliks Besjtuur van D’n Uul same mit de organiserende kemissie vandaag jaomer genóg mótte naeme.
In de loup van de kómmende daag waert oet de inzendinge eine Uulesjlager gekaoze, zodet D’n Uul in ’t Vastelaovendseizoen 2023 netuurlik ouch eine Uulesjlager haet.
Maondaag 31 oktober waas de sjloetingsdatum veur ‘t insjrieve door deilnaemers.
In verbandj mit ein te beperk aantal aanmeljinge op de sjloetingsdatum haet D’n Uul besjlaote om ’t ivvenement veur dit jaor aaf te gelaste. ’t Aantal aanmeljinge bleek te beperk om ein aovendvullend programma te kinne realiseere. Jaomer genóg zeen óm ós haer in Remunj en ouch Limburg ein breijere tendens waar te naeme.
De inzenders van ein leedje zeen allemaol op de heugte gesjteld. De organiserende
kemmissie van D’n Uul geit alle potensjele deilnaemers benadere om te achterhaole waat
de raeje van ‘t beperk aantal aanmeljinge is. Ouch zal D’n Uul in euverlegk gaon mit anger
vereniginge óm same hiejeuver te sjpraeke. Dit om d’r alles aan te doon det volgend jaor
weër ein volwaerdige Remunjse Vastelaovessjlager Kómpetisie kint plaatsvinje.