Resepsie Sjtadsprins en aansjloetend Prinsebal

Zaoterdaag 25 jannewarie 2025

Zaoterdaag 25 jannewarie is oze Sjpegeltent ’t decor veur de Sjtadsprinselike resepsie. Veur vereniginge, femielie, vrunj en leefhöbbers van de Vastelaovend.