Sjnapsnaze

Maondaag 20 fibberwarie 2023

Maondaag 20 fibberwarie 2023

‘t Witte Kirkske

16:00 oer 20:00 oer

‘t Sjnapsnazebal is ouch nao de optochplace to be veur de jónge jeug van Remunj. Kóm dus mit de tesse vol sjlók nao ’t Witte Kirkske‘t Fees sjteit dit jaor in t teike van vastelaovend & wintjersport vanwaege de Kienjermusical Aafgelas?! Bösdoe de sjoonste sjneepóp waat veer gezeen höbbe, of bös doe verkleid wie ’ne vastelaovesprins?

De maondaag is dit jaor maksimaal sjoon, want Aad Sjtadsjeugprins Joep III en Luuk sjtaon veur dich klaor mit de leukste sjpelkes! Mesjiens vèlt d’r nog get te winneBön d’r bie en sjoel, sjpeel sjpelkes en dans oppe meziek op maondaag 20 fibberwarie vanaaf 16:00 oer tot 20:00 oer in ‘t Witte Kirkske.

Veer zólle ‘t sjoon vinje es se kumps!