Kunswerkske van Ton II Nizet oetgereik ónger sjpónsorlunch

Dinsdaag 7 desember 2021

Goonsdag óntvinge ‘n aantal sjpónsore oet henj van de maker, de Remunjse kreatieve doezjendpoot en Aad Sjtadsprins van D’n Uul Ton II Nizet, en veurzitter en Vórs van D’n Uul Dirk Franssen ‘t kunswerk ‘Vastelaovestraone’. Dit gebeurde veur ‘t eers ónger ‘ne sjpónsorlunch woveur per sjpónsorkattegorie van D’n Uul ‘ne sjpónsor waar oetgeneudeg. ’ne Lunch dae volgend sezoen zeker veur herhaling vatbaar is, vanzelfsjpraekend mit angere sjpónsore. Dit sjitterende kunswerk óntvange de sjpónsore van D’n Uul es dank veur de sjteun aan de vereniging ‘t aafgeloupe bezónjere sezoen. De leje van ‘t Algemein Besjtuur bezeuke deze maondj alle sjpónsore óm ‘t kunswerk perseunlik te euverhenjige.

‘Vastelaovestraone’ leut ‘n kleurriek Vastelaovesgezich zeen mit Sjtuf, de Roerbrök en ‘t water van de Roer op de achtergróndj. ’t Móndjkepke herinnert aan de bezónjere tied dae haopelik flot achter ós lik. De traone verwieze nao de Vastelaovend dae veer dit sezoen zo gemis höbbe. ‘t Orzjeneel is gemaak mit Vastelaovesschmink. En dan is eder werk ouch nog ‘ns uniek. De glitters zeen op de ruum 100 genómmerde kunswerkskes door Ton mit de handj aangebrach.

Zónger de sjteun van oze sjpónsore kinne veer neet doon wo D’n Uul veur sjteit; de Vastelaovend nao de miense bringe. Nogmaals dank aan oze sjpónsore en veer haope ouch dit sezoen weer op eur sjteun te raekene. Wils se weite waem alle sjpónsore van aafgeloupe jaor ware, kiek dan hie .

Wils se ouch sjpónsor waere, sjtuur dan aeve ‘n berichske nao sponsor@dn-uul.nl en veer naeme kóntak mit dich op.