‘t jaormotto 2024 van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul

Zaoterdaag 18 miert 2023

Aafgeloupe jaor höbbe veer ós vrie geveuld óm de Vastelaovend weer op de ajerwètse meneer te viere! Mit Halfvaste in aantoch zeen veer ós d’r van bewös det geer waarsjienlik nog neet bezig zeet mit de Vastelaovend 2024. Mer D’n Uul plant alweer richting Vastelaovend 2024, ‘n erg kórt sezoen en daoróm wille veer uch traddiesiegetroew vraoge mit ós mit te dinke euver:

 

‘t jaormotto 2024 van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul

 

Gaer vraoge veer al oos leje óm alle krejatieve hersesjpinsels op pepier of sjirm te zitte. Dink kunstig, probeer orzjeneel en vinjingriek te zeen. ’t Kin neet gek genóg. ‘t Jaormotto waert netuurlik ouch gedrök op oze jaormedalie en ónger ’t sezoen oetgereik aan väöl miense binne en boete de vereniging.

Drie van de sjpaarzame eise zeen det ’t logo van de vereniging (inklusief de wäörd Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul Remunj of D’n Uul Remunj), ‘t jaortal 2024 én ’t sjtadswaope van Remunj drin verwirk mótte zeen. Es geer waal ‘n sjoon motto höb bedach, mer mesjien meujte höb mit ‘t grafische óntwerp, laot ’t dan aeve weite. Veer kinne uch daobie ’n hendje helpe.

Haol de potloje of toetseborde teveursjien en gooj al eur iedeje droet. Mesjien waert eur inzending ’t nuje jaormotto en kump dan ouch op de jaormedalie 2024 te sjtaon! 

 

’t Dageliks Besjtuur van D’n Uul zal bekieke wèlk sjoon motto de eer haet óm kómmend sezoen op de jaormedalie te sjtaon. ‘t Nuje jaormotto waert bekind gemaak ónger de ALV op 14 juni 2023.
Noteer daoróm ouch alvas de datum van de ALV op 14 juni 2023 in eure aggenda estebleef.

Geer kint eur inzending van ’t jaormotto toet uterlik vriedaag 14 april opsjture nao: secretaris@dn-uul.nl