Uule koupe bie Uule !

Dinsdaag 17 jannewarie 2023

Ónger ‘Sjponsore’ kint geer de zakelike partners van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul veur dit sezoen vinje.
Höb geer ‘ne sjilder neudig of wilt geer eur hoes verkoupe? Höb geer sente neudig óm ’n nuuj hoes te koupe, wilt geer ‘n hepke gaon aete of mesjiens ‘n lekker pilske gaon drinke?
Mót dae outo noe ech elektries waere of is uch de roet kepot gegaon? Pas ’t jeske nao de Vastelaovend neet meer of mót geer ‘n bleumke höbbe, kedootje koupe of waat dan ouch???
Kiek waem ós sjteunt en sjteun dae zakelike partner ouch! Want oos zakelike partners helpe ós de Vastelaovestraddiesie laevend te blieve haje!

Ouch zakelik partner van D’n Uul waere? Sjtuur ‘n berichje nao sponsor@dn-uul.nl en veer naeme kóntak mit uch op.