VASTELAOVEND WO BÖS-SE?

Vriedaag 28 jannewarie 2022

Stichting Sjtasiefestasie Remunj organiseert.

Ja! Veer moge weer get meer. Jaomergenóg nog gein gans Sjtasieplein vol, mer veer pakke böslien 11 vanaaf de Sjtasie, ‘t Remunjse landj in! Veer laje ós bös vol mit artieste en bringe de Vastelaovend dit jaor nao uch toe! 🚌
Mer leefs 2 daag langk sjtoppe v’r op versjillende haltes in Remunj. Bie edere halte traeje top artieste op vanaaf de bös en netuurlik waere dees optraejes live oetgezónje. 📺

Mit op Vriedaag ein spesjaal plekske veur de Sjtadsjeugprins van Remunj, jeugprins van D’n Uul.

Dit alles doon veer mit inachnaeming van de regels die gelje in verbandj mit Corona. (dink hiejbiej netuurlik ouch aan de 1,5 maeter aafsjtandj.) ❤️
De route van böslien 11 haje veer nog ff geheim. Maar ein dingk is zeker; zèt 25 en 26 fibberwarie in diene agenda want doe wils dees bös neet misse! 🚍