Prinseresepsie

Prinseresepsie

Zaoterdaag 28 jannewarie is ‘In de Sjpegeltent’ ‘t dekaor veur de Sjtadsprinselike resepsie. Veur vereniginge, femielie, vrunj en leefhöbbers van de Vastelaovend geit ‘t dook óm 13:11 oer aope óm ‘t Sjtadsprinselike gezelsjap te kómme fillesetere. Vastelaovesvereniginge van binne en boete Remunj kómme hie mit häör Prinselike gezelsjappe, Raod van 11, dansgardes en jeug ‘t Sjtadsprinselike gezelsjap in ‘t zunke zitte.

Sjtèl ‘t dich alvas ‘ns veur: al die gezelsjappe same in de nostalgische sfeer van ’n sjpegeltent.

Wanneer?

Zaoterdaag 28 jannewarie
Tiedsjtip: van 13:11 oer toet 20:00 oer

De euvergang nao 't Prinsebal

Aan alles is hie gedach want doe wils gein menuut van dit sjpektakel misse. Dus es de Prinseresepsie lanksaam euvergeit in ’t Prinsebal, dan its doe lekker aeve get. ‘ne Luukse XL-hamburger, ’n good gevölde tas goulashsoep mit mik, ‘ne wrap mit hoon of mesjiens toch lever éín van de flammkuchen? Vijo Cuisine zorg veur get lekkers óm te aete zodet se mit ‘ne volle boek klaor bös veur ‘t Prinsebal. Ouch veur de kienjer is t’r keuze genóg óm nog get te aete nao ‘ne lange middaag feeste. En es se de sjpegeltent neet wils verlaote, dan is ‘t good óm te weite det ‘r ouch versjillende bórrelhepkes en bórrelplenk te verkriege zeen.

Prinseresepsie

Zaoterdaag 28 jannewarie 2023
van 13:11 oer toet 20:00 oer

Prinsebal

Zaoterdaag 28 jannewarie
van 20:00 oer toet 00:00 oer

‘t Matinee

Zóndaag 29 jannewarie
van 12:00 oer toet 18:00 oer

Lokasie

Akcros park, hook Bisschop Lindanussingel en De Ster